I/Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Ý nghĩa Quán Thế Am Bồ Tát.

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của sự từ bi, yêu thương chúng sanh, luôn sẵn sàng cứu rỗi chúng sanh thoát khỏi bể khổ trầm luân.

Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một trong sáu vị Đại Bồ Tát quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, 5 vị còn lại là : Di Lặc Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát.

Quan Thế Âm Bồ Tát in english nghĩa là Avalokiteśvara Bodhisattva .

Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật nhưng vì hạnh nguyện đại bi muốn cứu độ chúng sanh, Ngài đã hiện thân thành Bồ Tát, thường trụ ở thế giới Ta Bà hoặc Ngài cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát làm thị giả trợ tuyên Chánh Pháp cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Quý Phật tử có thể tìm hiểu thêm sự tích Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát tại:

Chúng sanh đang gặp khổ đau, nếu thành tâm niêm Quán Thế Âm Bồ Tát “ A Di Đà Phật Quan Thế Âm Bồ Tát” sẽ được Ngài quán xét âm thành mà hiện thân cứu độ.

Phật tử Việt rất sùng kính Quán Thế Âm Bồ Tát và tôn thờ Ngài thông qua hình vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát… Một số chùa còn xây dựng riêng lầu Quan Thế Âm Bồ Tát để thờ tự Ngài.

II/ Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát mp3 tuyển chọn:

Chú đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

https://www.youtube.com/watch?v=RFoYMt5KZlE

Kinh chú bạch y Quan Thế Âm Bồ tát.

Kinh cầu an Quan Thế Âm Bồ Tát – Kinh Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn.

Quán Thế Âm Bồ Tát bổn tích cảm ứng tụng.

Quán Thế Âm thập nhất diện thần chú tâm kinh.

III/ Tìm hiểu về tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát:

Phật Quan Thế Âm chính là vị Bồ Tát được tôn thờ nhiều nhất tại Việt Nam, những chất liệu thông dụng để tôn tạo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là:

  • Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá ( tượng đá Quan Thế Âm Bồ Tát)
  • Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ.
  • Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng nhựa composite.
  • Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng xi măng.
  • Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng.
  • Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng bột đá.
  • Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng thạch cao.

Cơ sở điêu khắc Trần Gia , với đội ngũ điêu khắc gia tài năng được đào tạo bài bản từ trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM, đã tôn tạo và phát hành rất nhiều mẫu tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp và trang nghiêm, thể hiện được dung mạo, thần thái của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.

Mời quý Sư thầy, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất , chất lượng cao do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.

Quý khách có thể tải về làm hình ảnh nền Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đẹp nhất cho điện thoại, máy tính.