Tại các ngôi chùa theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thường thấy ở chánh điện có tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đứng thị giả hai bên, tượng Phật Bổn Sư Thích Ca ở chính giữa, đây chính là bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh ( hay còn gọi là Thích Ca Tam Thánh).

Tượng Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù đứng hầu hai bên Đức Phật được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh vì chủ yếu được nhắc đến và nêu tỏ trong kinh Hoa Nghiêm.

Ý nghĩa Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền một cách khái quát, Văn Thù tượng trưng cho Trí và Chứng, Phổ Hiền tượng trưng cho Lý và Hạnh.
Mời quý Sư, thầy, cô và quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Phật Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất co cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.