1/ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Đia Tạng Vương Bồ Tát cùng với Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là sáu vị đại Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát với đại nguyện “ Nếu chưa độ hết chúng sanh thì Ngài sẽ không chứng quả Bồ Đề, nếu vẫn còn sự thọ khổ trọng Địa Ngục, Ngài thề sẽ không thành Phật”.

Danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo.

Chúng sang tạo nghiệp vô lượng vô biên nên Ngài Địa Tạng Vương Vồ Tát cũng vô biên vô lượng miệt mài trong hành trình cứu độ.

Địa Tạng Vương là giáo chủ cõi U Minh, Ngài là vị Bồ Tát của tất cả chúng sanh khổ đau trong Địa Ngục, Ngài còn bảo vệ vong linh trẻ em và các bào thai chết yểu.

Ngoài hạnh nguyện cứu độ chúng sanh trong Địa Ngục, Địa Tạng Bồ Tát còn có hạnh cứu độ chúng sanh tâm, giúp người thờ cúng Ngài biểu lộ bản tâm sáng suốt, thanh tịnh. Chính vì vậy nên nhiều người thường thờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát.

2/ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi con gì?

Chúng ta thường thấy tượng Địa Tạng ngồi trên một con Linh Khuyển, tên gọi là Đề Thính , đây chính là nô bộc trung thành, là thú cưỡi của Địa Tạng Vương trong suốt hành trình cứu độ chúng sanh.

Đề Thình là linh thú chỉ cần nằm mọp xuống sẽ nắm bắt hết mọi thứ trong Tam Giới, giúp Địa Tạng Vương phân biệt được thật giả, đúng sai, nghe được pháp âm của Thập Phương Chư Phật, nghe được âm thanh khốn khổ của chúng sanh nơi Địa Ngục mà hiện thân phổ độ.

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi trên Đề Thính còn mang ý nghĩa: chúng sanh hãy cố gắng mở rộng đôi tai tâm hồn để khoan dung, kính cẩn, ôn hòa và lắng nghe trong thế giới mà chúng ta đang còn ngụp lặn trong đau khổ.

Mời quý Sư, thầy, cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.