1/ Ý nghĩa tượng Tam Thánh Phật.

Tượng Phật Tam Thánh gồm ba vị Phật, Bồ Tát tượng trưng cho các đức hạnh mà người Phật tử mong mỏi hướng đến, việc thờ tượng Tam Thánh Phật rất quan trọng nhằm góp phần tăng trưởng niềm tin kính đối với Chư Phật, thúc đẩy người Phật tử quyết tâm tu tập, thực hành theo các giáo lý Phật pháp, đặc biệt là về đức hạnh và trí tuệ.
Mỗi vị Phật, Bồ Tát có hạnh nguyện khác nhau nhưng điểm chung là các Ngài đều đáng tôn thờ và có tấm lòng từ bi, yêu thương chúng sanh vô hạn, các Ngài còn có trí tuệ và tấm lòng từ bi vô biên, hàng ngày chiêm ngắm ảnh tượng các Ngài sẽ giúp gia chủ có tấm lòng hướng thiện, hướng Phật, luôn có trí tuệ và sáng suốt.
Thờ tượng Tam Thánh Phật đừng mong lợi lạc về mặt vật chất, mong cầu ơn phước và những tâm niệm sai trái, hãy quyết tâm noi gương Phật, tu tập tinh tấn, tu thân tích đức để sớm được giải thoát khỏi kiếp luân hồi, vãn sanh về cõi Tây Phương cực lạc.

2/ Tìm hiểu về bộ tượng Phật Tam Thánh:

Bộ tượng Tam Thánh Phật thường được thờ tại các chùa hoặc tại tư gia của những cư sĩ để hàng ngày lễ lạy, chiêm bái, nguyện ước làm điều thiện, tu nhân tích đức, thành tâm hướng Phật.
Có hai tư thế phổ biến là mẫu tượng Phật Tam Thánh ngồi và mẫu tượng Phật Tam Thánh đứng trên đài sen, giá tượng Tam Thánh Phật phụ thuộc rất nhiều vào chất liệu và kích thước của tượng.
Tượng Phật Tam Thánh thường làm bằng những chất liệu như sau:
Tượng Tam Thánh Phật bằng nhựa composite.
Tượng Tam Thánh Phật bằng gỗ.
Tượng Tam Thánh Phật bằng đá.
Tượng Tam Thánh Phật bằng đồng.
Tượng Tam Thánh Phật bằng bột đá.
Tượng Tam Thánh Phật bằng gốm sứ.
Mời quý Sư, Thầy, Cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh những mẫu tượng Tam Thánh Phật đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.