1/ Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là ai?

Đức Chuẩn Đề Bồ Tát là một vị Pháp Thân Bồ Tát không giáng sanh nơi cõi nhân gian mà chỉ ở cõi trang nghiêm thế giới.

Bồ Tát Chuẩn Đề dịch tiếng Phạn có nghĩa là Thanh Tịnh, Khiết Tĩnh, Diệu Nghĩa, Hộ Trì Phật Pháp, Ngài là vị Bồ Tát hộ mệnh và tế độ giúp chúng sanh ngộ giải Phật Quả.

Vì tấm lòng từ bi, thương yêu vô hạn của Ngài đối với chúng sanh như người mẹ hết lòng vì những đứa con thơ dại, nên Ngài còn được gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát hoặc Chuẩn Đề Phật Mẫu.

2/ Ngày vía Phật Mẫu Chuẩn Đề:

Ngày 16/3 Âm Lịch là ngày vía của Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát, Ngài là một trong các vị Bồ Tát phát nguyện độ trì cho những người tu tập gặp phải chướng duyên trở ngại.

3/ Mật chú Chuẩn Đề Vương Bồ Tát là gì?

Chú Chuẩn Đề Mật Tông – Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai Chư Phật đã tuyên nói “ Thần chú này trong ba đời Chư vị Bồ Tát, Chư Thiên, Chư vị Thánh Chúng, thiên long bát bộ đã từng hộ niệm, hoằng hóa”.

Kinh Chuẩn Đề Thần Chú rất nổi tiếng trong Phật giáo, giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã, giúp người niệm gặp thuận lợi trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Hãy thường niệm “ Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát” để được Bồ Tát Chuẩn Đề công đức tụ tiếp dẫn trên bước đường tu học.

Mỗi hành giả trên bước đường tu học cần đặt chánh tín trọn vẹn và thành tâm đãnh lễ, trì niệm Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú để cầu Bồ Tát gia hộ, thoát mọi chướng duyên, ma nghiệp.

Một lòng trì niệm Chuẩn Đề thần chú sẽ có công năng rất lớn, được mười phương Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, độ trì, tránh được tội ngũ nghịch, vô gián địa ngục, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu, đưa con người đến bến bờ giác vạn hạnh.

4/ Gương Chuẩn Đề Vương Bồ Tát:

Gương Chuẩn Đề hay còn gọi là kính đàn Chuẩn Đề, là một trong những pháp khí vô cùng quan trọng của Phật Giáo Mật Tông dùng để quán tưởng trong quá trình tu học cũng như tự điểm đạo cho bản thân.

Kính đàn Chuẩn Đề dùng cho những người tự tu luyện mà chưa có sư phụ hay tổ thầy chứng cho học đạo, kính đàn là một đàn pháp mật, huyền diệu Chư Phật, Chư Thiên, Bồ Tát, Chư vị Hộ Pháp đều thể hiện mật diệu bên trong kính đàn.

5/ Tìm hiểu về tượng Chuẩn Đề Bồ Tát.

Chúng ta thường thấy tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề ngồi kiết già trên tòa sen, phía trên đắp y, phía dưới mặc xiêm trọn 1 sắc trắng, trên đầu điểm ngọc anh lạc và có chữ Vạn trước ngực.

Đầu Ngài đội mão Hoa Quang hóa hiện năm vị Như Lai, mặt Ngài có ba con mắt sắc sảo là: Phật Nhãn, Pháp Nhãn và Tuệ Nhãn, dường như đang quán chiếu mười phương pháp giới mà sanh lòng từ mẫn cứu độ chúng sanh đau khổ.

Nhìn vào tượng Bồ Tát Chuẩn Đề, chúng ta thấy toàn thân Ngài có 18 cánh tay, trên mỗi cánh tay đều đeo vòng xuyến khảm xà cừ và cầm các pháp khí biểu thị các Tam Muội Gia và bắt các ấn trong 9 bộ ấn Chuẩn Đề:

 • Hai bàn tay trên cùng bắt ấn Chuẩn Đề như lúc thuyết pháp.
 • Tay trái thứ 2 cầm là phướn Như Ý, tay mặt kiết ấn Thí Vô Úy.
 • Tay trái thứ 3 cầm một bông sen đỏ, tay mặt cầm thanh gươm.
 • Tay trái thứ 4 cầm bình nước, tay mặt cầm xâu chuỗi Ni Ma Bửu Châu.
 • Tay trái thứ 5 cầm sợi dây Kim Cang, tay mặt cầm trái La Ca.
 • Tay trái thứ 6 cầm bánh xe Xa Luân, tay mặt cầm một cái búa.
 • Tay trái thứ 8 cầm bình Như Ý, tay mặt cầm chày Kim Cang.
 • Tay trái thứ 9 cầm kinh Bát Nhã Ba La Mật, tay mặt cầm xâu chuỗi dài.

Những pháp khí Phật Mẫu Chuẩn Đề cầm ở hai tay mang ý nghĩa thâm sau khác nhau tùy theo diệu dụng độ sanh của Ngài, biểu lộ uy lực vĩ đại trong việc hàng ma chướng và công năng nhiệm màu ủng hộ những người tu tập:

 • Tay phải cầm những Pháp khí uy dũng, mạnh mẽ như gươm, búa, chày kim cang… để hàng phục chúng sanh ương ngạnh, khiến họ quy phục Chánh Pháp.
 • Tay trái cầm những báu vậy như : bình nước, cuốn kinh, bông sen… để sau khi hàng phục thì ban phát cho chúng sanh, giúp họ tu tập giải thoát.

Ngoài những tượng Phật Chuẩn Đề thường gặp tại các chùa hay tại tư gia của những người tu tập, chúng ta còn bắt gặp những mẫu tượng Chuẩn Đề nhỏ đặt trên xe ô tô với mong muốn Ngài che chở anh bình trong những chuyến đi.

Những chất liệu thông dụng để tôn tạo tượng Chuẩn Đề Bồ Tát:

 • Tượng Chuẩn Đề bằng đồng.

 • Tượng Chuẩn Đề bằng gỗ.

 • Tượng Chuẩn Đề bằng sứ.

 • Tượng Chuẩn Đề bằng đá.

 • Tượng Chuẩn Đề bằng nhựa composite.

 • Tượng Chuẩn Đề bằng gốm.

 • Tượng Chuẩn Đề bằng bột đá ( Đài Loan).

 • Tượng Chuẩn Đề bằng xi măng.

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở, cửa hàng bán tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề với đa dạng chất liệu, kích thước, chất lượng… Người thỉnh cần lựa chọn những mẫu tượng Phật Chuẩn Đề đẹp, trang nghiêm, khi nhìn vào sẽ phát tâm hoan hỷ thì việc thờ phụng sau này mới trở nên chuẩn mực được.

Cơ sở điêu khắc Trần Gia với đội ngũ nhân sự tài năng, được quý Sư, Thầy, Cô, quý Phật tử nhận xét là một trong những cơ sở điêu khắc tượng Phật đẹp nhất Việt Nam.

Những mẫu tượng Phật do điêu khắc Trần Gia tôn tạo rất đẹp, trang nghiêm, thể hiện được thần thái, dung mạo của Chư Phật, Bồ Tát.

Mời quý Sư, Thầy, Cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát rất đẹp do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.