Ngài Ma Ha Ca Diếp lớn hơn Đức Phật một tuổi, là người dốc lòng giữ gìn phạm hạnh:

  • Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp là một trong 10 vị Đại đệ tử của Đức Phật và Ngài chính là vị Sơ Tổ Thiền Tông Ấn Độ.
  • Tôn Giả suốt cả cuộc đời là một con người gương mẫu trong giáo đoàn, có phẩm hạnh và tầm ảnh hưởng rất lớn. Những ảnh hưởng nếp sống đạo đức, phạm hạnh của Đức Phật Ca Diếp còn mãi tồn tại với thời gian.
  • Tấm gương của Đại Ca Diếp để lại chính là: người có tư cách đạo đức bao giờ cũng được kính nể, ngược lại dù giàu mạnh đến đâu mà không có đạo đức cũng sẽ bị loại thải.

Tôn giả A Nan Đà là em họ của Đức Phật,được Đức Phật xếp vào hàng Đại đệ tử vì Ngài có những điểm rất đặc biệt ” trí nhớ siêu phàm, sức học uyên thâm, chuyên tâm, kiên trì, cần mẫn và khéo biết ý Phật”:

  • Ngài A-Nan-Đà đã có công đóng góp vô cùng lớn trong việc lưu truyền giáo lý của Đấng Toàn Giác cho đời sau.
  • A Nan Đà được biết đến như một vị Thánh Tăng có đời sống chứa nhiều “Phật Giáo” nhất.
  • Ngoài ra, Ngài A Nan Đà cũng là vị đệ tử đẹp nhất trong tăng đoàn đến nỗi làm mê hồn nhi nữ, bần thần nam tử.

Trong chùa, tượng A Nan và Ca Diếp thường đứng Thị Giả hai bên của Đức Phật.

Tượng A Nan Đà Ca Diếp bằng chất liệu nhựa composite sẽ được các điêu khắc gia tài năng của Trần Gia tôn tạo theo quy trình sau:

Tư vấn khách hàng lựa chọn mẫu mã, kích thước, màu sắc tôn tượng phù hợp dựa vào hình ảnh hoặc tượng mẫu.
Tiến hành tạo mẫu trên đất sét và chỉnh sửa theo ý khách hàng, tác phẩm phải đảm bảo thể hiện được thần thái, sự từ bi, nét tươi sáng của Đức Phật.
Chụp khuôn tượng bằng thạch cao.
Ra tượng thô chất lượng cao trên chất liệu composite.
Làm nguội, xử lý tượng thô tỉ mỉ, cẩn thận.
Sơn vẽ chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.
Đóng kiện tôn tượng theo quy trình chuẩn của Trần Gia, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
Vận chuyển miễn phí trong nước đến nơi an vị theo yêu cầu của khách hàng.