Kinh Nghiệm – Thỉnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát

Như nhiều bài viết Điêu Khắc Trần Gia có đề cập, Châu Á là cái nôi ra đời của Phật Giáo. Nhiều nước Châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản … và trong đó có cả Việt Nam xem thờ tụng các vị Đức Phật, các vị Bồ Tát là một truyền thống lâu đời.

Với người Phật tử chuyên chăm thờ Phật, những bộ tượng của Tây phương Tam Thánh thì có Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc với hai vị thị giả là Quán Thế Âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ tát. Còn Phật Thích Ca Tam Tông thì có Phổ Hiền Bồ tát hầu bên trái Đức Phật và Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hầu bên phải.

Hôm nay, Điều Khắc Trần Gia sẽ cùng quý Phật tử tìm hiểu về hai vị trong Thích Ca Tam Tông là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát

Những vấn đề lớn nhất Quý Phật Tử gặp phải khi lựa chọn tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Phổ Hiền Bồ Tát, đa phần quý sư thầy, cô và các cô chú Phật tử cảm thấy băn khoăn khi lạc vào thị trường tượng Phật đa dạng mẫu mã, chất liệu và kích thước hiện nay.

Rất nhiều Phật tử thắc mắc thỉnh Phật Phổ Hiền Bồ Tát ở đâu ? Địa chỉ mua tượng Phật Văn Thù Bồ Tát tinh xảo, đa dạng mẫu mã ?

Rồi đến những câu hỏi thuộc về Phật bản mệnh như:

Phật Phổ Hiền Bồ Tát hợp tuổi nào? Nên thờ Bản mệnh Phật là Phổ Hiền Bồ Tát như thế nào để được ngài che chở?

Văn Thù Bồ Tát hợp tuồi gì? Thờ Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát ra sao để linh nghiêm?

Nếu như Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ tát Đại Bi, Đại Dũng thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là Đại Trí và Phổ Hiền Bồ Tát là Đại Hạnh. Đây là hai vị Đại Bồ Tát được nói đến nhiều trong kinh Hoa Nghiêm.

Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho Đại Hạnh và Chân Lý, đại diện cho Tam Muội, tấm lòng từ bi. Văn Thù Sư Lợi Bồ tát tượng trưng cho Đại Trí và Chân Trí cùng với lý trí dung thông, đại diện cho Giải, Trí Tuệ. Hai ngài thường xuất hiện hai bên trái, phải của Đức Phật.

I, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:

1, Ý nghĩa Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:

Văn Thù Sư Lợi thường gọi tắt là Văn Thù, dịch là Diệu Đức, Diệu Cát Tường hoặc là Diệu Âm. Văn Thù là vị Bồ tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.

Là vị Bồ tát tiêu biểu cho Trí Tuệ, Văn Thù Sư Lợi thường được miêu tả với hình dáng trẻ trung, ngồi kiết già trên lưng Sư Tử biểu thị cho uy lực của Trí Tuệ.

 

XEM THÊM TƯỢNG VĂN THÙ PHỔ HIỀN  ĐẸP NHẤT

2, Hình tượng Văn Thù Bồ Tát:

Tay phải của Ngài cầm lưỡi gươm đang bốc lửa, hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt mọi xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não, đưa con người đến trí tuệ viên mãn.

Tay trái của ngài cầm cuốn kinh Bát Nhã, biểu trưng cho tỉnh thức, giác ngộ. Hoặc đôi khi là cầm hoa sen biểu thị cho Đoạn Đức, có nghĩa là dùng Trí Tuệ để dứt sạch mọi nhiễm ô tham ái, như hoa sen ở trong bùn mà vẫn thanh khiết.

Trên người ngài luôn mang chiếc Giáp Nhẫn Nhục, không để cho các mũi tên Thị Phi xâm phạm vào thân thể, giúp ngài hoàn thành tâm Bồ Đề.

Việc thờ tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát với mong muốn có được Trí Tuệ, thức tỉnh vượt qua bể khổ thâm sâu của cuộc đời.

3, Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát:

Chắc hẳn nhiều Phật tử không biết Văn Thù Bồ Tát hợp tuổi gì?

Theo như Phật Giáo thì Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát tuổi Mão. Những người tuổi Mão khi mang Phật Bản mệnh Văn Thù Bồ Tát bên người sẽ được ngài phù trợ, che chở.

Để đeo Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát bên mình, Quý Phật Tử có thể đeo:

 • Vòng Tay Văn Thù Bồ Tát.

 • Nhẫn Văn Thù Bồ Tát

 • Dây chuyền Văn Thù Bồ Tát

Mặt dây chuyền Phật Văn Thù Bồ Tát cũng có nhiều chất liệu khác nhau:

 • Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát bọc bằng bạc

 • Mặt dây chuyền Phật Văn Thù Bồ Tát bọc bằng vàng

 • Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát đá mã não

 • Văn Thù Bồ Tát đá mắt hổ

 • Văn Thù Bồ Tát đá thạch anh

 • Văn Thù Bồ Tát ngọc bích

 • Văn Thù Bồ Tát màu xanh lục

II, Phổ Hiền Bồ tát:

1, Ý nghĩa Phổ Hiền Bồ Tát:

Ngài là vị Bồ tát Đẳng Giác với khả năng hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân, dùng Đại Hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác.

 

XEM THÊM TƯỢNG VĂN THÙ PHỔ HIỀN ĐẸP NHẤT

2, Hình Tượng Phổ Hiền Bồ Tát:

Phổ Hiền Bồ tát ngồi trên Voi trắng sáu ngà: voi trắng tượng trưng cho Trí Huệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan, cho Lục Độ: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ.

Tùy khí của Ngài là viên bảo châu hoặc hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ tát. Bồ tát xuất hiện với trang phục đầy ắp châu báu, ngọc ngà.

Phổ Hiền là vị Bồ tát bảo hộ cho những người truyền đạo, bảo hộ Phật pháp.

3, Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát:

Nhiều người khi tôn thờ Phổ Hiền Bồ Tát nhưng vẫn chưa rõ:  Tuổi nào cso Phật Bản Mệnh là Phổ Hiền Bồ Tát? Phổ Hiền Bồ Tát hợp tuổi nào? Phổ Hiền Bồ Tát đô mạng cho tuổi nào?

Phổ Hiền Bồ Tát là Phật Bản Mệnh cho các tuổi:

 • Phổ Hiền Bồ Tát – Tuổi Thìn.
 • Phổ Hiền Bồ Tát – Tuổi Tỵ.

Quý Phật Tử cũng có nhiều cách đeo Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát:

 • Đeo dây chuyền Phật Phổ Hiền Bồ Tát.
 • Dây đeo Phật Phổ Hiền Bồ Tát.

 • Đeo mặt Phật Phồ Hiền Bồ Tát
 • Đeo vòng tay Phật Phổ Hiền Bồ Tát.

Chất liệu làm mặt Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát cũng đa dạng:

 • Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát bọc bằng bạc
 • Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát bọc bằng vàng

 • Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát bằng gỗ

 • Phổ Hiền Bồ Tát ngà voi

 • Mặt Ngọc Phật Phổ Hiền Bồ Tát

 • Mặt Đá Phật Phổ Hiền Bồ Tát
 • Phổ Hiền Bồ Tát đá mắt hổ

 • Phổ Hiền Bồ Tát đá ruby
 • Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát đá thạch anh

Về màu sắc cũng đa dang khác nhau:

 • Phật Phổ Hiền Bồ Tát màu đen

 • Phật Phổ Hiền Bồ Tát màu đỏ
 • Phật Phổ Hiền Bồ Tát màu nâu

 • Phật Phổ Hiền Bồ Tát màu xanh

Quý Phật tử có thể tìm mua Phật Bản Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát tại các cơ sở bán dụng cụ Phật giáo uy tín.

III, Thỉnh Tượng Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .

1, Thỉnh Tượng Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát thờ ở chùa:

Thông thường, bộ 03 tượng Phật Thích Ca Tam Tông bao gồm: tượng Bổn Sư Thích Ca đặt chính giữa, tượng Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát đặt hai bên được gọi là Thích Ca Tam Tôn và tượng Văn Thù – Phổ Hiền Bồ tát phải thấp hơn tượng Phật Bổn Sư.

Thông thường, tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát sẽ đặt bên tay phải tượng Bổn Sư, tượng Phổ Hiền Bồ tát đặt bên tay trái tượng Bổn Sư nhưng cũng có những chùa đặt vị trí ngược lại.

Các chất liệu thông dụng để làm tượng là:  đồng, nhựa composite, gỗ… với đa dạng cách sơn vẽ tùy vào sở thích và mắt thẩm mỹ của người thỉnh.

2, Thỉnh tượng Phổ Hiền và Văn Thù Bồ tát thờ tại gia đình Phật tử:

Tượng được thỉnh thường có kích thước dao động từ 30cm đến 100cm tùy vào diện tích phòng thờ của gia chủ. Các chất liệu thông dụng để tạc tượng Phật như: bột đá, đồng, gỗ, nhựa composite, gốm sứ… với ngân sách từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu tùy theo chất liệu và kích thước của tượng Phật.

3, Thỉnh tượng Phật đặt trong xe hơi ( xe ô tô ):

Đa phần các Phật tử đều thỉnh cho mình một tượng Phật có kích thước khoảng dưới 20 cm bằng các chất liệu như: nhưa composite, gỗ, gốm sứ,bột đá … Tượng được đặt trên taplo xe hơi hoặc treo phía trên với mục đích có Đức Phật chở che, mang lại cảm giác yên tâm, an toàn, vững tay lái trên mọi nẻo đường.

IV, Lựa chọn cơ sở uy tín để thỉnh tượng Tượng Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát:

Cùng một kích thước nhưng chỉ cần thay đổi về chất liệu, chi phí thỉnh tượng đã có thể tăng lên gấp nhiều lần .

Ví dụ: từ bột đá chuyển sang đồng chi phi có thể tăng lên gấp hàng chục lần.

Đối với các mẫu tượng Phật Phổ Hiền và Văn Thù Bồ tát có kích thước phổ biến, một số cơ sở cung cấp tượng Phật đã có tượng sẵn, chúng ta chỉ việc thỉnh tượng Phật về ngay.

Một số cơ sở chỉ làm theo đơn đặt hàng để đảm bảo tượng luôn mới nhất. Thời gian sản xuất có thể dao động tùy vào số lượng đơn hàng tại thời điểm đó của cơ sở điêu khắc tượng Phật.

Đối với tượng Phật có kích thước lớn hoặc tượng có kích thước đặc biệt, việc sản xuất tượng Phật sẽ trải qua nhiều công đoạn: tạo mẫu, đổ khuôn, làm nguội, sơn vẽ… nên thời gian sẽ kéo dài hơn, thông thường sẽ mất vài tháng hoặc vài năm để hoàn thành.

Thông thường, mỗi cơ sở sản xuất tượng Phật chỉ sản xuất chuyên về một chất liệu sở trường.

Cũng có một số cơ sở lớn với nguồn nhân sự lành nghề có thể đảm nhận luôn những chất liệu khác nhau theo khách hàng yêu cầu.

Quy trình ở các cơ sở sản xuất hầu hết đều giống nhau, sự khác biệt đến từ những nghệ nhân, điêu khắc gia ở khâu tạo mẫu tượng Phật để tạo ra được những tác phẩm có thần thái và cái hồn của cơ sở mình.

Mỗi nghệ nhân tôn tạo tượng Phật đều có cái nhìn , cái tâm và tài năng khác nhau nên hầu như tạo ra những tác phẩm rất riêng biệt. Nhận xét về tượng có thể tích cực hoặc tiêu cực đối với cái nhìn của mỗi cá nhân, nhưng dù sao chúng ta cũng không nên phủ nhận tâm huyết của những người thợ đã hết mình vì tác phẩm.

V, Cùng chiêm ngưỡng tượng Phật Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát do cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia tôn tạo:

Tượng Phổ Hiền Bồ tát bằng nhựa composite tay cầm hoa sen và ngọc bảo châu.

Văn Thù Sư Lợi Bồ tát tay cầm thanh gươm bốc lửa và kinh Bát Nhã.

Tôn tượng Phổ Hiền Bồ tát cưỡi trên lưng voi sáu ngà, sơn vẽ dát vàng chi tiết bằng nhựa composite.

Tôn tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ tát kiết già trên lưng sư tử rất oai vệ.

Mẫu tượng Văn Thù Sư Lợi –  Phổ Hiền Bồ tát phiên bản khác.

Tượng Phổ Hiền Bồ tát cưỡi voi sáu ngà dát vàng.

Tượng Văn Thù Bồ tát cưỡi sư tử dát vàng cầm thanh gươm bốc lửa.

Cùng chiêm ngưỡng cận cảnh chân dung Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ tát do điêu khắc Trần Gia tôn tạo:

Cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia tự hào là đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tôn tạo tượng Phật đẹp với chất lượng cao.

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

 

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

 

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát


Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .


Tượng Phật A Di Đà.


Tượng Đạt Ma Sư Tổ.


* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.


Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật 

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính :  27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng      : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website          : dieukhactrangia.com

Hotline            : 0931.47.07.26

​Email               : dieukhactrangia@gmail.com

Trả lời