Những điều nên biết về ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát 30/7 (AL).

ngay via dia tang vuong bo tat 58

Những điều NÊN BIẾT về ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát 30/7(Âm lịch).

Địa Tạng Vương là vị Đại Bồ Tát có thệ nguyện từ bi rất rộng lớn, ngài nguyện phải làm cho Địa Ngục trống rỗng và cứu độ hết chúng sanh đau khổ nơi đây không còn nghiệp và phiền não.

ngay via dia tang vuong bo tat 58

Theo kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã được Đức Phật Bổn Sư Thích Ca phó chúc cứu độ hết thảy chúng sanh sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời.

            => Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

            => Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

Địa Tạng Vương Bồ tát với khuôn mặt nhân từ, hiền hậu, đầu đội muc Thất Phật, mình khoác áo cà sa, chiếc tích trượng trên tay Ngài vẫn mải mê gõ vào cánh cửa Địa Ngục, mở toang những cánh cửa hắc ám, phá tan mọi xiềng xích trói buộc, giải cứu mọi chúng sanh bị đoạ đày trong cõi tù ngục vô minh.

ngay via dia tang vuong bo tat 10

Phật tử tưởng niệm ngày vía Bồ Tát Địa Tạng để tri ân tấm lòng từ bi bao la, Ngài đã dùng trí tuệ rộng lớn mà nguyện phổ độ hết nỗi thống khổ của chúng sanh, khi nào không còn ai đau khổ, đạt được Phật đạo thì Ngài mới yên tâm đạt cảnh giới Niết Bàn.

Ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được tổ chức vào ngày 30/7 ( Âm lịch) hàng năm, các chùa thường tổ chức các hoạt động tụng kinh ” Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, niệm Phật, ăn chay, trì chú, rộng kết duyên lành.

ngay via dia tang vuong bo tat 21

Ngoài ra, ngày vía Địa Tạng Bồ Tát còn diễn ra các buổi lễ thuyết giảng Phật Pháp, các việc thiện nguyện như phóng sanh, bố thí…

Tại Nhật Bản, lễ vía Địa Tạng Vương Bồ Tát để tưởng nhớ công đức của Ngài dành cho trẻ thơ thường diễn ra vào ngày 24/7 ( Âm lịch), phần lớn tranh tượng của Ngài cũng đều xuất hiện cùng với trẻ thơ.

ngay via dia tang vuong bo tat 22

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => 03 câu chuyện về sự linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát hay nhất 2023.

            => Tìm hiểu về U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao Ngài có danh xưng này?

            => 06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

            => HỮU ÍCH – Phá Thai và Kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai.

            => KIẾN THỨC – Cầu bình an bằng Kinh Địa Tạng cho mẹ và thai nhi.

            => Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            => Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => TOP 35+ Hình ảnh chùa thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            => Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => 28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

            => Câu Thần chú Địa Tạng giải nghiệp cứu khổ cứu nạn.

 

Trả lời