Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

hinh ve dia tang vuong bo tat 3

Tại Việt Nam, rất nhiều Phật tử mến mộ và dốc lòng thờ cúng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát vì tấm lòng từ bi, hết mực yêu thương chúng sanh vì hạnh nguyện độ âm, nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh đau khổ nơi Địa Ngục rồi mới thành Phật.

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

Người Phật tử có thể quy y Địa Tạng Bồ Tát hoặc thực hiện những công việc để thể hiện lòng thành tín, tri ân với người như: chép kinh Địa Tạng Vương, người khác lại tụng niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc thờ tranh Bồ Tát Địa Tạng, tượng Phật Địa Tạng Vương tại gia để hàng ngày chiêm ngưỡng, lễ bái Ngài…

Có một cách khác để thể hiện sự mến mộ với Bồ Tát Địa Tạng Vương, và được rất nhiều các em nhỏ thực hiện, đó là vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Mời quý Phật tử cùng xem các hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát rất đẹp:

hinh ve dia tang vuong bo tat 13

hinh ve dia tang vuong bo tat 11

hinh ve dia tang vuong bo tat 12

hinh ve dia tang vuong bo tat 10

hinh ve dia tang vuong bo tat 9

hinh ve dia tang vuong bo tat 8

hinh ve dia tang vuong bo tat 7

hinh ve dia tang vuong bo tat 6

hinh ve dia tang vuong bo tat 5

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => GIẢI MÃ hiện tượng mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì sắp xảy đến?

            => Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

hinh ve dia tang vuong bo tat 4

hinh ve dia tang vuong bo tat 3

hinh ve dia tang vuong bo tat 2

hinh ve dia tang vuong bo tat 1

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => Tìm hiểu mối liên quan giữa Địa Tạng Vương Bồ Tát và Diêm Vương.

            => 03 câu chuyện về sự linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát hay nhất 2023.

            => Tìm hiểu về U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao Ngài có danh xưng này?

Cùng xem thêm cách vẽ Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát nhé.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => 06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

            => HỮU ÍCH – Phá Thai và Kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai.

            => KIẾN THỨC – Cầu bình an bằng Kinh Địa Tạng cho mẹ và thai nhi.

            => Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            => Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Trả lời