Tìm hiểu mối liên quan giữa Địa Tạng Vương Bồ Tát và Diêm Vương.

dia tang vuong bo tat va diem vuong 7

Tìm hiểu mối liên quan giữa Địa Tạng Vương Bồ Tát và Diêm Vương.

Địa Tạng Vương ngụ ý là đại địa ẩn tàng hằng hà thiện căn. Địa Tạng Vương Bồ Tát được Phật Thích Ca giao phó cho nhiệm vụ cứu rỗi thế gian, trở thành U Minh giáo chủ, tức trông coi cõi âm.

Địa Tạng tuyên thệ trước chư Phật, Bồ tát: “Địa ngục chưa xong, sẽ không nên Phật”, tức khi rời địa ngục sao không bị một “tội quỷ” phải chịu phạt, mới mong làm Phật.

dia tang vuong bo tat va diem vuong 5
Diêm Vương hoặc thường gọi là Diêm La Vương cai quản 10 điện ở Địa Ngục, ngài cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát xem xét và xử lý tất cả linh hồn.
Theo tín ngưỡng dân gian, mỗi năm Diêm Vương lại mở sổ cúng nhằm khai đức tất cả những ai vong linh trở trên thiên giới hoặc bỏ về trần gian sống kiếp con vật.

Những kẻ ác nhân thất đức ở trần gian khi thập điện dâng lễ cúng Diêm Vương sẽ xem xét, nếu án thật nặng nề ngài sẽ cho bỏ tên trong cuốn diên thọ để thêm vào gọi là điều trừng trị.

dia tang vuong bo tat va diem vuong 3

Ân đức của Diêm Vương là vô cùng to lớn và tổ tiên của từng dân tộc cũng dựa theo Ngài để có thể vinh nhục. Nhưng hầu như văn hoá Việt không mấy ai thờ cúng đức Diêm Vương mà nhiều người chỉ thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát.
mùng 7 là ngày mà Thượng Đế khai ân với tam giới, cũng là ngày mà Ngũ Đế, và những Vị Đế Vương ở tam giới tụ họp ở Huyền Đô Ngọc Kinh để kính lễ tất cả các thần linh trong khắp muôn phương.
Thời gian có thể sống của các vong hồn là sau 23 giờ ngày mùng 6 đến trước 23 giờ ngày 23 tháng 7, tổng cộng các vong hồn có 17 ngày để hồi dương.

Đây là thời gian nhập hồn của thần tà, các thiên tinh cùng những vong hồn ở khắp nơi chốn tam giới mà chúng ta coi là tháng Quỷ Nguyệt. việc trả ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương như ngày hôm nay là hoàn toàn đúng theo đạo lý tâm linh.

dia tang vuong bo tat va diem vuong 1

Nghi lễ trả ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát nên cúng lúc 23h ngày 6/7.

Gia chủ đọc tờ sớ của Diêm Vương xong xuôi sẽ gửi lời phê sớ cho Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nếu không kịp cúng hai mâm lễ này phải làm chung một ban lễ một bên đồ chay, một bên đồ mặn.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

Trả lời