Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

chep kinh dia tang bo tat bon nguyen 2 e1676545245870

Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

Việc chép kinh là một trong những phương pháp tu tập thiết thực, đặc biệt là chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ ngày càng được nhiều Phật tử rỉ tai, chia sẻ, truyền cảm hứng và khuyến khích nhau, việc chép Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp người Phật tử có cơ hội tiếp cận và đào sâu, nâng cao sự hiểu biết và thúc đẩy thực thi những điều Đức Phật chỉ dạy trong kinh.

            => Tìm hiểu về U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao Ngài có danh xưng này?

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

chep kinh dia tang bo tat bon nguyen 2 e1676545245870

Ngoài ra, nhiều Phật tử còn phát nguyện chép kinh hồi hướng cho vong linh ông bà, cha mẹ, những người thân yêu trong gia đình đã xa lìa cõi đời… sớm đc siêu thoát khỏi các cõi Luân Hồi và sớm đc vãn sanh về những nơi tươi đẹp hơn, và cách hồi hướng khi chép kinh Địa Tạng là thông dụng nhất hiện nay.

Địa Tạng Vương là vị Bồ Tát có đại nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh đau khổ trong Địa Ngục tăm tối rồi mới chứng thành Phật Quả và Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát là bản kinh nói về nguyện lực và công hạnh của Ngài.

Bộ Kinh Địa Tạng gồm 13 phẩm, đặc biệt là phẩm thứ 6 có tên gọi ” Như Lai tán thán” nghĩa là Địa Tạng Vương được Đức Phật khen ngợi và cho biết những lợi ích khi lễ bái, cúng dường Địa Tạng Vương, tụng niệm và chép kinh của Ngài cũng như các công đức khi khuyên nhủ người khác noi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng như: siêu độ vong linh, thoát kiếp nô lệ, được thân xinh đẹp, tiêu trừ tội chướng, được Chư Phật, Bồ Tát… gia hộ.

chep kinh dia tang bo tat bon nguyen 1

Lời phát nguyện chép kinh Địa Tạng đọc như sau:

I. Chí tâm quy mạng lễ:
U Minh giáo chủ bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.
Lạy đức từ bi đại giáo chủ!
“Ðịa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ.
Cõi nước phương Nam nổi mây thơm.
Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ.
Mây xinh, mưa báu số không lường.
Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường.
Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
Phật rằng: Ðịa Tạng đến Thiên đường!
Chư Phật ba đời đồng khen chuộng.
Mười phương Bồ tát chung tin tưởng.
Nay con sẵn có thiện nhơn duyên.
Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:
Lòng từ do chứa hạnh lành.
Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn.
Trong tay đã sẵn gậy vàng.
Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh.
Tay cầm châu sáng tròn vành.
Hào quang soi khắp ba ngàn Ðại Thiên.
Diêm Vương trước điện chẳng hiền.
Ðài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.
Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ, Bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

II. Nguyện hương
Nguyện mây hương mầu này.
Khắp cùng mười phương cõi.
Cúng dường tất cả Phật.
Tôn pháp, các Bồ tát.
Vô biên chúng Thanh văn.
Và cả thảy Thánh hiền.
Duyên khởi đài sáng chói.
Trùm đến vô biên cõi.
Xông khắp các chúng sinh.
Ðều phát Bồ đề tâm.
Xa lìa những nghiệp vọng.
Trọn nên đạo vô thượng.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

III. Phát nguyện
Lạy đấng Tam giới Tôn.
Quy mạng mười phương Phật.
Nay con phát nguyện rộng.
Thọ trì kinh Ðịa Tạng.
Trên đền bốn ơn nặng.
Dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe.
Ðều phát bồ đề tâm.
Hết một báo thân này.
Sanh qua cõi Cực Lạc.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

IV. Kệ khai kinh
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng.
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp.
Nay con thấy nghe được thọ trì.
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Phật.
Nam mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện độ sanh:
Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật.
Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề.
Ðại bi, Ðại nguyện, Ðại thánh, Ðại từ, Bổn tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

chep kinh dia tang bo tat bon nguyen 5

            => Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Tìm hiểu về Chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

Hướng dẫn cách chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Hiện nay có rất nhiều bản dịch tiếng Việt của Kinh Địa Tạng, tuy lối hành văn của các dịch giả khác nhau nhưng cũng đều cùng nội dung lời dạy trong kinh, nên quý Phật tử có thể áp dụng cách chép Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát theo bản nào cũng đều được:

  • Quý Phật tử có thể thỉnh các loại tập vở chép Kinh Địa Tạng phù hợp, miễn sao sách vở chép tay Kinh Địa Tạng chỉnh chu, nghiêm trang, nội dung đa dạng và giàu ý nghĩa là được.
  • Phật tử có thể chép kinh Địa Tạng tuỳ theo khả năng và nguyện vọng của mình, miễn sao khi chép kinh Địa Tạng trọn bộ luôn giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh: đầu suy nghĩ, miệng đọc, tay viết để giúp người chép kinh có sự tập trung vào lời kinh để chiêm nghiệm và áp dụng vào thực tiễn một cách sâu sắc nhất.
  • Trong lời phát nguyện chép Kinh Địa Tạng, người chép có thể khấn mời hương linh quá cố trong gia đạo về chép kinh chung để hồi hướng cho họ, tạo nên duyên lành hướng người thân quay về nương tựa giáo lý nhà Phật, vì ngoài việc noi theo hạnh nguyện từ bi rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng thì đạo hiếu cũng là một nội dung rất quan trọng thường được đề cập trong kinh, giúp người chép kinh làm tròn nghĩa vụ đạo hiếu với cha mẹ, người thân.

chep kinh dia tang bo tat bon nguyen 4

  • Khi chép kinh nên mặc quần áo trang nghiêm, chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh và đặt lòng tôn kính Kinh ở mức độ cao nhất và phải viết hoa tên Phật, Bồ Tát.
  • Cũng cần thể hiện tấm lòng tri ân Chư Tổ đã dày công biên soạn, kết tập kinh điển và lưu truyền gìn giữ cho các thế hệ sau này có Kinh để tu tập.
  • Khi chép Kinh Địa Tạng không quan trọng chữ xấu hay đẹp, khi viết nhầm, viết sai có thể dùng viết xoá hoặc gạch đi, miễn là tâm phát nguyện một lòng hướng về Địa Tạng Vương, đọc kỹ và viết kỹ từng chữ, thực hiện cách chậm rãi hạn chế tối đa sai xót, đừng chép cho nhanh hết để lấy thành tích.
  • Không riêng bản thân mình chép kinh, cũng nên giới thiệu, khuyến khích những người thân quen để họ có cơ hội đc gieo phước lành, kết duyên với Tam Bảo.

chep kinh dia tang bo tat bon nguyen 3

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

          => 06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

            => HỮU ÍCH – Phá Thai và Kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai.

            => KIẾN THỨC – Cầu bình an bằng Kinh Địa Tạng cho mẹ và thai nhi.

            => Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => GIẢI MÃ hiện tượng mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì sắp xảy đến?

            => Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

            => Tìm hiểu mối liên quan giữa Địa Tạng Vương Bồ Tát và Diêm Vương.

Trả lời