06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

cung duong dia tang bo tat 4

06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

Địa Tạng Vương chính là vị Đại Bồ Tát với thệ nguyện rộng lớn, luôn dốc lòng cứu độ hết thảy các chúng sanh đau khổ nơi Địa Ngục tăm tối, Ngài còn là vị Bồ Tát rất thương yêu trẻ em và những những lữ khách phương xa… Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân vào cõi nhân gian, thiên giới và địa ngục để cứu độ chúng sanh.

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

cung duong dia tang bo tat 9

Việc tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng và tu tập theo tấm gương sáng của Ngài, chuyên tâm tụng niệm danh hiệu của Ngài, chép kinh Địa Tạng… sẽ giúp gia chủ đc nhiều phước báu.

Dưới đây là những cách cúng dường Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp người tu tập được nhiều lợi ích:

  • Học kinh Địa Tạng 1 phẩm và dốc lòng tụng niệm là Pháp cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Chép kinh Địa Tạng cũng là 1 Pháp cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Khuyên bảo người khác tu tập theo Bồ Tát Địa Tạng cũng là một cách cúng dường cho Ngài.
  • Học thuộc Kinh Địa Tạng hay 1 phẩm, một bài kệ trong Kinh Địa Tạng thì công đức không thể miễn bàn.
  • Những ai chí tâm quy y Đức Địa Tạng thì từ kiếp này trở về sau sẽ không còn đoạ 3 ác đạo.
  • Những ai tạo vẽ tranh, tạo dựng tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát sẽ được xa lìa sầu não.

Cúng dường Địa Tạng Bồ Tát phải dốc lòng giữ gìn thân, tâm, khẩu, ý với tấm lòng thành tâm chí kính, tham lành tránh dư để mong muốn học hỏi, lĩnh hội được những điều thiện lành từ ngài, đừng mong chờ phước báo, tài sản…

cung duong dia tang bo tat 2

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => HỮU ÍCH – Phá Thai và Kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai.

            => KIẾN THỨC – Cầu bình an bằng Kinh Địa Tạng cho mẹ và thai nhi.

            => Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            => Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => TOP 35+ Hình ảnh chùa thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            => Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => 28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

            => Câu Thần chú Địa Tạng giải nghiệp cứu khổ cứu nạn.

            => Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ độ chúng sinh lầm lạc.

Trả lời