Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

dia tang vuong bo tat va muc kien lien 2 1

Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

 dia tang vuong bo tat va muc kien lien 2 1

Qua tranh, tượng và các hình ảnh thường gặp, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên Bồ Tát có sự tương đồng đáng kể về hình dáng, trang phục, cả hai ngài đều cầm tích trượng ở tay và đều có hạnh độ âm.

Vậy, Mục Kiền Liên có phải Địa Tạng Bồ Tát không? Cách phân biệt Mục Kiền Liên và Địa Tạng Vương Bồ Tát ra sao?

Nhiều Phật tử thường nhầm lẫn và không phân biệt được đâu là mục Kiền Liên Bồ Tát, đâu là Địa Tạng Vương Bồ Tát, hãy cùng tham khảo những thông tin rất hữu ích bên dưới nhé.

Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Mục Kiền Liên là tôn giả có thật trong lịch sử, ngài sinh năm 568 ở thời kỳ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài chính là đệ tử đầu đà của Đức Phật, đã đắc chứng quả A La Hán, đạt được sự giải thoát và chứng ngộ viên mãn.

Ngài Mục Kiền Liên một tay cầm tích trượng, tay còn lại cầm bình bát ngụ ý để mang cơm dâng cho mẹ đang thọ khổ dưới Địa Ngục hoặc không cầm gì cả.

Chúng ta thường thấy tôn giả Mục Kiền Liên không ngồi mà luôn ở tư thế đứng để sẵn sàng dùng năng lực tu hành và tuệ nhãn của mình để đi xuống cõi âm, tỏ lòng hiếu kính với mẹ của ngài.

Tôn giả Mục Kiền Liên được xem là hiện thân của hạnh nguyện cứu mẹ thoát khỏi bể khổ, là hình tượng hiếu đạo trong Phật giáo, nên khi nhắc đến hiếu đạo chúng ta thường nghĩ đến tôn giả Mục Kiền Liên, ngài đã dùng trí tuệ sáng ngời và lòng từ bi vô lượng của mình để hoá độ chúng sanh.

dia tang vuong bo tat va muc kien lien 1 1

Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Địa Tạng Vương chính là một trong sáu vị Đại Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa, năm vị còn lại là: Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát.

Bồ Tát Địa Tạng cũng chính là giáo chủ của cõi U Minh, ngài luôn hết lòng cứu rỗi các linh hồn đau khổ bị đoạ đày nơi đây.

dia tang vuong bo tat va muc kien lien 3

Ở phẩm 4, tiết mục 4 trong Kinh Địa Tạng có nói về hiếu nữ Quang Mục cứu mẹ, đây chính là một trong những tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, sự kiện này xảy ra vào thời vị Phật có tên Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai.

Y phục của Địa Tạng Vương là áo cà sa, đầu trọc hoặc đội mũ Thất Phật, một tay ngài cầm tích trượng để mở cửa Địa Ngục, tay còn lại cầm viên ngọc Minh Châu để chiếu soi Địa Ngục tăm tối, giải thoát chúng sanh đau khổ nơi đây.

dia tang vuong bo tat va muc kien lien 3 1

Chúng ta thường bắt gặp hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tư thế đứng hoặc ngồi trên đài sen, đôi khi ngài lại cưỡi trên lưng linh thú Đề Thính, lúc khác lại thấy rất nhiều trẻ em vây quanh ngài.

dia tang vuong bo tat va muc kien lien 3 2

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

Mục Kiền Liên là Địa Tạng Vương Bồ Tát?

Nhìn chung có thể thấy cả hai vị Bồ Tát đều có chung mục đích biểu lộ tấm lòng của người con chí hiếu, hết lòng cứu mẹ thoát khỏi cõi Địa Ngục tăm tối, khổ đau.

dia tang vuong bo tat va muc kien lien 1

Tuy nhiên, nếu luận theo mốc thời gian và sự kiện lịch sử, câu chuyện , nhân vật phát nguyện và phương pháp hành sự… thì chúng ta có thể nhận thấy Bô Tát Địa Tạng Vương và Mục Kiền Liên là hai vị Bồ Tát khác biệt.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => 06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

            => HỮU ÍCH – Phá Thai và Kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai.

            => KIẾN THỨC – Cầu bình an bằng Kinh Địa Tạng cho mẹ và thai nhi.

            => Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            => Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => TOP 35+ Hình ảnh chùa thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            => Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => 28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

3 thoughts on “Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

  1. Pingback: Tìm hiểu danh xưng U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát!

  2. Pingback: Tiểu sử Địa Tạng Vương Bồ Tát - 04 sự tích Địa Tạng Bồ Tát.

  3. Pingback: Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Ngài

Trả lời