Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

tho dia tang vuong bo tat tai nha 1

Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

Bồ Tát Địa Tạng có lẽ không còn quá xa lạ với đa số Phật tử Việt, ngài là vị Đại Bồ Tát đại từ đại bi của Phật giáo Đại Thừa, là giáo chủ cõi U Minh với thệ nguyện rộng lớn cứu độ hết thảy chúng sinh đau khổ nơi Địa Ngục tăm tối rồi Ngài mới thành Phật.

tho dia tang vuong bo tat tai nha 6

Dân gian tin tưởng ngài chính là giáo chủ cõi âm và thường thờ tranh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại những nơi thờ cúng vong linh như : nghĩa trang, nhà chùa, nhà hài cốt…

Nhiều người lại quan niệm Địa Tạng Vương chuyên cứu độ cõi âm, nếu thờ cúng ngài tại nhà thì sẽ bị các vong linh đi theo quấy nhiễu gia đạo, thật ra đây chỉ là tín niệm dân gian không có cơ sở và không đáng tin tưởng.

Bồ Tát Địa Tạng Vương ngoài hạnh cứu độ chúng sanh đau khổ trong Địa Ngục, ngài còn có hạnh cứu độ chúng sanh tâm, ngài luôn sẵn sàng cứu độ và giải thoát các chúng sanh mang tâm phiền não, chuyển thức thành trí, sau đó thành vô thượng Bồ Đề, tiến hành chứng đắc Phật Quả.

Người Phật tử nên hiểu và học theo công hạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát theo tinh thần này.

Vì vậy, việc thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà là điều nên làm để tu tập theo hạnh nguyện của Ngài.

tho dia tang vuong bo tat tai nha 1

Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Phật tử nên lập bàn thờ ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát tại gia để hàng ngày dốc lòng tụng niệm danh hiệu ngài, lễ bái cúng dường, mong mỏi lãnh hội được ngọn đèn trí tuệ và tấm lòng từ bi, những hạnh nguyện tốt đẹp của ngài.

Tuỳ vào diện tích không gian thờ của gia đạo mà gia chủ có thể thỉnh tranh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hợp:

  • Nếu diện tích bàn thờ nhỏ hẹp, gia chủ có thể thỉnh tranh, tượng Địa Tạng Vương có kích thước nhỏ.
  • Nếu diện tích không gian thờ lớn như: sân thượng, sân vườn hoặc bàn thờ lớn, gia chủ có thể thỉnh tượng có kích thước tương xứng.
  • Những chất liệu thông dụng để tôn tạo tượng Địa Tạng Bồ Tát có chi phí rẻ như: nhựa composite, thạch cao, gốm sứ.
  • Nếu gia chủ có điều kiện, có thể thỉnh tượng Địa Tạng Vương với các chất liệu cao cấp như: bột đá, đồng, lưu ly…
  • Dù tượng lớn hay nhỏ, nhiều hay ít chi phí thì cũng phải đảm bảo tượng Địa Tạng Vương phải nghiêm trang, hảo tướng… giúp gia chủ hàng ngày lễ lạy, chiêm bái khi nhìn vào tượng ngài sẽ nãy sinh tâm hoan hỷ, ảnh hưởng tích cực đến quá trình thờ cúng lâu dài.

Sau khi chọn được tranh tượng Địa Tạng Vương phù hợp, gia chủ có thể gửi lên chùa nhờ quý sư thầy khai quan điểm nhãn, hoặc có thể thỉnh luôn về nhà sau đó nhờ sư thầy đến nhà làm lễ an vị.

Nếu chưa đủ duyên thỉnh sư thầy, gia chủ có thể tự mình làm lễ an vị cũng được.

tho dia tang vuong bo tat tai nha 20

Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát cần có tấm lòng thành tâm hướng Phật, tham lành tránh dữ, giữ gìn thân tâm khẩu ý, tham thiền niệm Phật, tích cực hành thiện giúp ích cho đời, đừng mong phước báu, được Chư Phật ban phước trừ hoạ.

Khi thờ tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, cần lựa chọn những tôn tượng hảo tướng, trang nghiêm… giúp cho gia chủ hàng ngày chiêm bái hình tượng Ngài mà sinh tâm hoan hỷ, đừng vì ham rẻ mà thỉnh những tôn tượng không trang nghiêm, hảo tướng, chất lượng thấp.. sẽ ảnh hưởng đến sự thờ cúng lâu dài của gia chủ.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

 

Trả lời