Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

dai nguyen dia tang vuong bo tat 35

Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

dai nguyen dia tang vuong bo tat 22

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên giúp đỡ người đau khổ trong Địa ngục và sinh linh trẻ con cơ nhỡ, ngài cũng là người được coi là chuyên cứu vớt lữ khách phương xa.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Tỉ – Khâu. Tỉ – Khâu nghĩa là nhà sư từ bỏ cuộc đời thế tục đi bộ nhằm đạt đến giác ngộ giải phóng những chúng sinh khỏi đói nghèo. Tượng của ngài được một số quốc gia khu vực Đông Nam Á thờ cúng ngày càng phổ biến.Theo Phật Giáo Đông Á, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong số ít vị Bồ Tát được nhiều người nhắc tên và thờ phụng.

dai nguyen dia tang vuong bo tat 34

Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho các chúng sanh được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo”.

Ngài là người che chở cho toàn bộ chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi vào khoảng thời từ khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và cho tận khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh. Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là sẽ không chứng Phật quả vì dưới trần gian cũng chưa thể giải thoát. Cũng Ngài thường được gọi là một Bồ Tát của chúng sinh khi ngồi dưới trần gian nên ông được mệnh danh là giáo chủ của cõi U Minh.

dai nguyen dia tang vuong bo tat 12

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

Trả lời