Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

dai nguyen dia tang vuong bo tat 35

Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

dai nguyen dia tang vuong bo tat 22

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên giúp đỡ người đau khổ trong Địa ngục và sinh linh trẻ con cơ nhỡ, ngài cũng là người được coi là chuyên cứu vớt lữ khách phương xa.

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Mục Kiền Liên? Cách phân biệt Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mục Kiền Liên.

            => Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Tỉ – Khâu. Tỉ – Khâu nghĩa là nhà sư từ bỏ cuộc đời thế tục đi bộ nhằm đạt đến giác ngộ giải phóng những chúng sinh khỏi đói nghèo. Tượng của ngài được một số quốc gia khu vực Đông Nam Á thờ cúng ngày càng phổ biến.Theo Phật Giáo Đông Á, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong số ít vị Bồ Tát được nhiều người nhắc tên và thờ phụng.

dai nguyen dia tang vuong bo tat 34

Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho các chúng sanh được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo”.

Ngài là người che chở cho toàn bộ chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi vào khoảng thời từ khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và cho tận khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh. Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là sẽ không chứng Phật quả vì dưới trần gian cũng chưa thể giải thoát. Cũng Ngài thường được gọi là một Bồ Tát của chúng sinh khi ngồi dưới trần gian nên ông được mệnh danh là giáo chủ của cõi U Minh.

dai nguyen dia tang vuong bo tat 12

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => TOP 35+ Hình ảnh chùa thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            => Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => 28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

            => Câu Thần chú Địa Tạng giải nghiệp cứu khổ cứu nạn.

            => Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ độ chúng sinh lầm lạc.

            => Tìm hiểu về Chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Tìm hiểu bài văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn nhất.

One thought on “Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

  1. Pingback: Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Ngài

Trả lời