Tìm hiểu bài văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn nhất.

bai van khan dia tang vuong bo tat 3

Tìm hiểu bài văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn nhất.

Địa Tạng Vương là vị Đại Bồ Tát có hạnh nguyện độ âm cực kỳ nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa với thệ nguyện từ bi rộng lớn, Ngài nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh đau khổ nơi Địa Ngục tăm tối rồi mới chứng quả Bồ Đề.

            => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

Vì thế, danh hiệu Địa Tạng Vương được rất nhiều Phật tử dốc lòng tụng niệm, chép kinh, chép hồng danh Ngài… với mong muốn hồi hướng cho người thân trong gia đạo đã khuất, cầu xin sức khoẻ và bình an cho mẹ bầu và thai nhi, tiêu trừ các nghiệp chướng ở đời này cũng như đời sau.

bai van khan dia tang vuong bo tat 2

Dưới đây là bài khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam với mục đích khẩn cầu Địa Tạng Vương nhận lời cầu khấn và gia hộ:

 

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Minh Vương cứu khổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tín chủ con là ………………………………………………………………………

Ngụ tại…………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày… tháng…..năm………………………………………………

Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt.

Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại sỹ, cứu độ chúng sinh.

Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần linh bản xứ giúp yên.

Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương kinh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

bai van khan dia tang vuong bo tat 1

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

                => GIẢI MÃ hiện tượng mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì sắp xảy đến?

                => 03 câu chuyện về sự linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát hay nhất 2023.

                => Tìm hiểu về Chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

                  => Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

                =>  28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

                => Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

                =>  06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

Trả lời