Tìm hiểu về U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao Ngài có danh xưng này?

u minh giao chu dia tang vuong bo tat 35

Tìm hiểu về U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tại sao Ngài có danh xưng này?

Địa Tạng Vương là vị Bồ tát có mối nhân duyên sâu sắc với chúng sanh trong thế giới Ta Bà đầy khổ đau.

Ngài là vị Bồ tát mà Đức Phật giao nhiệm vụ trở thành giáo chủ cõi Ta bà suốt khoảng thời gian Đức Thế Tôn bị tiêu diệt.
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện thân ở muôn ngàn số kiếp và mọi thế giới để cảnh bảo cho các con cảm giác được cứu rỗi, sự an lạc Niết Bàn rũ bỏ trầm luân hồi đau khổ.

u minh giao chu dia tang vuong bo tat 30

Ngài là hiện thân của tấm lòng nhân ái toả ánh sáng từ bi để cứu rỗi những linh hồn tội lỗi nơi cõi Địa Ngục.

Ngài không cảm thấy niềm vui trong cuộc đời khi nào vòng Sanh Tử còn tiếp tục độ sinh chưa thể thoát được tam giới.

Tâm nguyện độ sinh của Ngài vững chắc tựa trời cao, công hạnh lợi nhân thiên rộng lớn mênh mông hơn đại dương.

u minh giao chu dia tang vuong bo tat 56

Bồ tát cũng tuỳ ý ứng xuất vào thế giới Ta bà với các hình tượng tướng khác nhau mà hành động cứu độ chúng sanh. Ngài trong hình tượng dáng người uy nghi, tay phải giữ tích trượng, tay trái nắm viên minh châu, đầu đội nón Thất Phật, đứng hay ngồi trên lưng linh thú Đề thính.

u minh giao chu dia tang vuong bo tat 58

Do đó, Địa Tạng cũng được nhìn nhận như là đại Bồ Tát cứu khổ của chúng sanh nơi Địa Ngục tăm tối hơn và được xưng tụng là Giáo Chủ cõi U Minh.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

Trả lời