1/ Đức Phật A Di Đà là ai?

Theo giáo lý Phật giáo, chúng sanh đang sống ở nơi không được thanh tịnh, ô uế, được gọi là cõi Sa Bà ( Ta Bà ) và phải chịu nhiều đau khổ, phiền não.

Nơi hàng triệu thế giới sẽ tập trung đến ở phía Tây cõi Ta Bà chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ và thuyết pháp hóa độ chúng sanh.

Hết thảy chúng sanh đều có nguyện vọng được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi đó sẽ được sống an vui, hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nhận thấy nhân duyên của chúng sanh với Đức Phật A Di Đà nên đã giới thiệu Pháp Môn Tịnh Độ để chúng sanh hữu duyên tu tập.

2/ Đức Phật A Di Đà có thật không?

Chúng sanh biết đến Đức Phật A Di Đà thông qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Bi Hoa, nên Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử có thật ở cõi Ta Bà.

Bất kì ai thành tâm trì niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà sẽ giúp sinh vô lượng công đức và được vãn sanh về cõi cực lạc theo như 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà.

48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà âm Hán.

3/ Ý nghĩa ngày vía Đức Phật A Di Đà:

Trong kinh sách Phật không nhắc đến ngày đản sanh, xuất gia và thành đạo của Đức Phật A Di Đà nên nguời tu Tịnh Độ đã chọn ngày sinh của Vĩnh Minh Thọ thiền sư ( người được xem là hóa thân của Đức Phật A Di Đà) là ngày 17/11 Âm Lịch hàng năm để cử hành ngày vía Đức Phật A Di Đà.

4/ Đức Phật A Di Đà và 7 vị Bồ Tát:

Theo giáo lý Phật giáo Đại Thừa, ngoài Đức Phật A Di Đà còn có 7 vị đại Bồ Tát rất quan trọng, mời quý Phật tử cùng tìm hiểu về 7 vị Đại Bồ Tát:

Sự tích Di Lặc Bồ Tát

Sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát

Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát.

5/ Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn:

Sau khi A Di Đà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, thì cõi Tây Phương Cực Lạc đổi tên là “ Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”, y báo lại càng tốt đẹp hơn trước bội phần.

Hiện nay Quan Thế Âm đã chứng bậc Đẳng Giác Bồ Tát, làm thị giả cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, hằng ngày tiếp dẫn chúng sanh ở mười phương đem về cõi ấy.

Đến sau, Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn rồi, thì Đức Quán Thế Âm được Phật A Di Đà thọ ký phó thác giao việc, thừa kế ngôi vị Phật, thay Phật A Di Đà giáo hóa chúng sanh.

Mời quý Sư Thầy, Cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Đức Phật A Di Đà đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.

Quý Phật tử có thể tải hình ảnh Đức Phật A Di Đà về làm hình nền Đức Phật A Di Đà trên điện thoại, máy tính.