1/ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là ai? Lịch sử Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất thân là vương tử thuộc hoàng tộc Cồ – Đàm ở Ca-Tỳ-La-Vệ, Ngài đã dám dứt bỏ cuộc sống sung sướng, vương giả nơi hoàng cung để tìm kiếm con đường giác ngộ.

Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời ở Ấn Độ cổ đại, khoảng thế kỷ thứ 6 và 4 TCN, Ngài là một triết gia, một đạo sư, là người sáng lập bên Phật Giáo.

Có nhiều sự tích Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là bậc Giác Ngộ, thấu rõ chân lý của vạn pháp, Ngài thị hiện trong hình tướng loài người, đi vào cõi Ta Bà để khai sáng ánh đạo vàng cho nhân gian.

2/ Niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là gì?

Chúng ta thường nghe câu niệm “ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”.

Khi niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chữ “ Bổn” nghĩa là gốc, chữ “ Sư” nghĩa là thầy, ý nghĩa Phật Bổn Sư Thích Ca chính là bậc thầy gốc của chúng sanh ở cõi Sa Bà. “ Thích Ca Mâu Ni” là tiếng Ấn Độ, có hai nghĩa là “ Năng Nhân” và “ Tịnh Mặc”.

Lòng từ bi của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trải rộng khắp muôn loài, trí tuệ của Ngài rực sáng để bình lặng trước cuộc đời.

Như vậy, niệm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gồm hai khía cạnh: Trí Tuệ và Từ Bi, đây là gia tài Ngài để lại cho mỗi người chúng ta, ai cũng đều có nhưng vì chúng ta quên cách sử dụng nên mãi vẫn còn quanh quẩn trong đau khổ mà thôi.

Những người con Phật thường tụng kinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc mở nhạc niệm Phật Bổn Sư Thích Ca mp3 vì đó là lúc lãnh nhận sứ mệnh thần thánh là thay Phật thuyết pháp, giáo hóa sáu đạo chúng sanh, tín thọ Phật Pháp.

3/ Mối liên quan giữa Phật Tổ Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật?

Sau khi đắc đạo, Đức Bổn Sư Thích Ca được Phật tử xưng tụng là Phật, là Thế Tôn, là Phật Đà..

Vào thời nhà Minh, khi Phật giáo loan truyền vào Trung Quốc, người ta bắt đầu gọi Phật Bổn Sư Thích Ca là Phật Tổ Như Lai ( tức là người sáng lập nên Phật Giáo).

Vì vậy, Phật Tổ Như Lai và Thích Ca Mâu Ni Phật chính là một.

4/ Phân biệt Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:

Theo giáo lý nhà Phật, chúng sinh đang sống tại cõi Sa Bà, là nơi uế tạp, không được thanh tịnh, chúng sanh nơi đây phải chịu nhiều phiền não, đau khổ.

Nơi hàng triệu thế giới sẽ tập trung ở phía Tây cõi Sa Bà là cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ và thuyết pháp hóa độ chúng sanh.

Hết thảy chúng sanh đều có nguyện vọng được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi con người được sống yên vui, hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau, sầu não.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã nhận thấy được nhân duyên của chúng sanh ở cõi Sa Bà với Đức Phật A Di Đà, nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ để chúng sanh tu tập.

Vì vậy, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật không phải là một.

5/ Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:

Mọi ngôi chùa trên thế giới đều thờ tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã khai sinh ra Phật giáo.

Những người con Phật thờ tượng Thích Ca Mâu Ni Phật để thể hiện tấm lòng thành tâm hướng thiện, mong muốn tâm tính luôn an lành, thanh tịnh, giải thoát bản thân khỏi tham sân si.

Nhưng chất liệu thông dụng thường dùng để tôn tạo tượng Phật Bổn Sư đẹp là:

  • Tượng Phật Bổn Sư bằng nhựa composite.

  • Tượng Phật Bổn Sư bằng gỗ.

  • Tượng Phật Bổn Sư bằng đá non nước.

  • Tượng Phật Bổn Sư bằng đồng.

  • Tượng Phật Bổn Sư bằng xi măng.

  • Tượng Phật Bổn Sư bằng bột đá.

Mời quý Sư, thầy, cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.