Công đức tạc tượng Phật – Cơ sở tạc tượng Phật uy tín TPHCM

hinh anh tuong phat a di da dep nhat

Công đức tạc tượng Phật là vô cùng to lớn: Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức,trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

I, Công đức tạc tượng Phật là vô cùng to lớn:

1, Ý nghĩa tạc tượng Phật:

ban tuong phat thich ca dep nhat 1

Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính trong Kinh Tạo tượng Phật này, Đức Phật dạy rõ điều đó.

Tuy nhiên, phải thành tâm tạo tượng Phật, có đủ tướng tốt trang nghiêm, nếu không được toàn hảo thì ít ra cũng phải có đủ những nét biểu hiện Đại trí, Đại từ, Đại giải thoát, hoặc như trong kinh này dạy: “Phải đủ hai tướng: “Bạch hào và nhục kế, để khi nhìn vào, biết là tượng Phật” dễ phát khởi lòng kính tin, thì mới có công đức.

Trái lại, tạo tượng Phật mà không biểu lộ được tướng gì của Phật và khi nhìn vào cũng không biết đó là tượng Phật, không phát khởi được tín tâm, còn xem thường nữa, thì việc tạo tượng như vậy tất nhiên là không có công đức, lắm lúc còn mang tội nữa là khác.

Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao! Cho nên hơn 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng xuất gia, tại gia đệ tử của Phật, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Phật giáo trên thế giới cho đến Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng chư Phật, Bồ Tát để chiêm ngưỡng, lễ lạy, cúng dường.

2, Người tạc tượng Phật đầu tiên là ai?

hinh anh tuong duc phat thich ca ngoi thien dep nhat 6 768x996 1

Căn cứ vào kinh Đại thừa công đức tạo tượng Phật, khi Phật còn tại thế, vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, là người đầu tiên đã dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Vậy nguyên do nào vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật? Động cơ thúc đẩy vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật là bởi nguyên do như vầy:

Sau thời gian gần 49 năm thuyết pháp độ sanh, trong một mùa an cư 90 ngày (có lẽ là mùa an cư cuối cùng), Đức Phật vắng bóng ở trần gian.

Ngài lên cung trời Đao Lợi nói kinh, giáo hóa chư Thiên và độ thân mẫu là Ma Gia phu nhân được chứng thánh quả, thì vua Ưu Đà Diên không tìm thấy Đức Phật nơi đâu, lòng khát ngưỡng nhớ mong cực độ, đến nỗi vua này bi cảm âu sầu nhiều ngày, xao lãng cả việc triều chính và không màng đến thú vui vương giả.

Vua không biết cách nào gặp Đức Phật cho đỡ nhớ mong, bèn nghĩ đến cách tạo tượng Phật.

Vua triệu tập các tay thợ điêu khắc nổi tiếng trong nước để tạo tượng Phật, nhưng ai cũng từ chối không dám nhận lời, vì họ nghĩ rằng: Sắc thân của Phật tướng tốt tuyệt vời, e rằng tượng Phật tạo ra nếu có sai lầm, sẽ làm cho họ đắc tội và lui mất thanh danh.

Khi đó có vị thần Tỳ Thủ Yết Ma, tương truyền là vị thần điêu khắc, đã biến thân ra làm người thợ mộc, ông mang dụng cụ đến nhận trách nhiệm tạo hình tượng Phật để giúp nhà vua.

Thần Tỳ Thủ Yết Ma trổ hết tài năng, chỉ trong một gnày là xong tượng Phật, cao bảy thước mộc, tượng màu vàng tía, đủ các tướng tốt, khiến người nhìn đến biết là tượng Phật.

Vua Ưu Đà Diên tạo tượng Phật xong, tiếng vang lan truyền các nước lân cận, vua các nước lớn như vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế và vua Nghiêm Xí, đều đem lễ vật đến cúng dường chiêm ngưỡng và đều khen việc làm của vua Ưu Đà Diên.

3, Công đức khi tạc tượng Phật là vô cùng to lớn:

hinh anh tuong ngai dia tang vuong bo tat ngoi dai sen dep 2

Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức,trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng.

Vả lại, tâm lực của mỗi chúng sanh, hay của mỗi người chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bàn, vốn sẵn đủ hằng sa công đức, diệu dụng.

Nếu chúng ta thường tư duy về những công đức của Phật, thường quán xét các Đức Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 10 lực, bốn món Vô úy, sáu Ba la mật, đại từ, đại Bi và đại Trí tuệ.

Chính khi tư duy về những công đức của chư Phật, tức là phát động cái nhân công đức chẳng thể nghĩ bàn của chính chúng ta.

Do năng lực huân tập này mà những nghiệp ác cực nặng và những quả báo xấu có thể chuyển đổi. Ta quán sát tướng hảo nơi sắc thân ta.

Hạt giống đã có thì quả sẽ phát sanh và khi quả phát sanh là ta sẽ có các tướng hảo.

Đạo lý này vốn chơn thật và không sai lạc bao giờ.

Nhờ tư duy công đức chư Phật bên ngoài, cho nên thành tựu công đức của Phật tâm bên trong tâm chúng ta.

Nhờ tư duy công đức của Phật bên trong tâm chúng ta, cho nên thành tựu các phước báo thuộc sắc thân và hoàn cảnh bên ngoài.

Đây là một đạo lý vi diệu, được gọi là Đại thừa, sự tạo tượng Phật này nằm trong đạo lý vi diệu đó, cho đến bộ kinh nói về việc tạo tượng đây, được gọi là Kinh đại thừa công đức tạo tượng Phật.

II, Những điểm cần lưu ý giúp Phật tử dễ dàng tạc tượng, thỉnh tượng Phật về nhà

tuong phat ba quan the am bo tat lo thien nhua composite dieu khac tran gia 1

Chính vì việc tạc tượng Phật mang công đức vô cùng to lớn. Vì vậy gia chủ thường lựa chọn tạc những tượng Phật phù hợp và duyên với mình sau đó thỉnh về để thờ lạy.

Tuy nhiên việc lựa chọn tượng Phật để tạc và thỉnh luôn gây khó khăn cho Quý gia chủ.

Nên tạc tượng Phật như thế nào?

Cần lựa chọn cở sở như thế nào để thỉnh? …

Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm cần lưu ý khi tạc tượng Phật và thỉnh tượng. Với mong muốn giúp quý gia chủ có thể dễ dàng đưa ra những lựa chọn tốt nhất:

1, Lựa chọn vật liệu làm tượng Phật:

mua ban tuong dia tang vuong bo tat dep nhat

Tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau như đại điểm, vị trí đặt tượng, điều kiện kinh tế….mà có sự lựa chọn phù hợp chất liệu để tạc tượng Phật khác nhau

Ngày xưa, khi vật liệu làm tượng chưa nhiều thì tượng Phật được tạc bằng đá, đất sét. Ngày nay, với chất liệu đa dạng thì các loại tượng cũng được làm bằng nhiều vật liệu hơn.

Các cở sở sản xuất tượng Phật, cơ sở chế tác điêu khắc tượng Phật cũng ngày càng phát triển. Các cơ sỏ này có thể chuyên làm tượng Phật từ một số vật liệu hoặc đa dạng vật liệu chế tác để quý gia chủ lựa chọn.

Phổ biến nhất hiện nay là đúc tượng Phật bằng đồng. Các tượng được đúc bằng đồng nguyên chất, bên cạnh đó cũng có tượng được đúc bằng vàng (hoặc dát vàng), tuy nhiên đây là các tượng tại chùa lớn và số lượng tương đối ít.

Phổ biến hơn là các tượng bằng bê tông, sắt, thạch cao, gốm …

Tạc tượng Phật bằng gỗ cũng là một nghề có truyển thống lâu đời và duy trì, phát triển cho tới ngày nay. Tượng Phật gỗ ngoài dùng để thờ lạy còn được dùng trong tranh trí tiểu cảnh …

Ngày nay, là sự lên ngôi của các vật liệu tổng hợp hiện đại. Tượng Phật composite ngày càng được ưa chuộng nhờ độ tinh xảo và độ bền cực tốt của nó.

Cho dù bằng vật liệu nào đi chăng nữa thì tượng Phật rất linh thiêng nên gia chủ không được xây dựng bừa bãi.

Vậy gia chủ cần tìm đến đâu để đạt được chất lượng tốt nhất?

2, Lựa chọn Cở sở uy tín với đội ngũ nghệ nhân có tay nghề cao:

thinh tuong phat ba quan am o dau dep nhat

Để lựa chọn được cơ sở sản xuất tượng Phật, xưởng đúc tượng Phật uy tín để thỉnh tượng, Quý gia chủ cần chú ý tới những điểm sau:

Cơ sở sản xuất tượng Phật có uy tín trên thị trường, được nhiều khách hàng biết đến và đã khẳng định được vị trí trong ngành điều khắc, đúc, tạc tượng Phật.

Những cơ sở làm tượng Phật uy tín luôn đảm bảo có những người nghệ nhân tạc tượng Phật có tay nghề cao để đảm bảo tính thẩm mĩ cho tôn tượng

Ngoài ra, vật liệu chế tác cũng được lựa chọn kĩ càng công với quy trình tạc, đúc tượng Phật chuẩn nhất giúp tạo những bức tượng Phật đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tính đa dạng trong lựa chọn cũng là một điểm tối ưu mà cơ sở chế tác, mua bán tượng Phật lớn úy tín mang đến cho khách hàng

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

 

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 2

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 5


 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : [email protected]

Kênh youtube: https://www.youtube.com/c/tượngphậttrầngia

 

Trả lời