Công đức tạc tượng Phật – Cơ sở Điêu Khắc Tượng Phật Trần Gia

hinh anh tuong phat a di da dep nhat

Công đức khi tạc tượng Phật là vô cùng to lớn: Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức,trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

I, Công đức khi tạc tượng Phật:

1, Ý nghĩa của việc tạc tượng Phật:

ban tuong phat thich ca dep nhat 1

Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính trong Kinh Tạo tượng Phật này, Đức Phật dạy rõ điều đó.

Tuy nhiên, phải thành tâm tạo tượng Phật, có đủ tướng tốt trang nghiêm, nếu không được toàn hảo thì ít ra cũng phải có đủ những nét biểu hiện Đại trí, Đại từ, Đại giải thoát, hoặc như trong kinh này dạy: “Phải đủ hai tướng: “Bạch hào và nhục kế, để khi nhìn vào, biết là tượng Phật” dễ phát khởi lòng kính tin, thì mới có công đức.

Trái lại, tạo tượng Phật mà không biểu lộ được tướng gì của Phật và khi nhìn vào cũng không biết đó là tượng Phật, không phát khởi được tín tâm, còn xem thường nữa, thì việc tạo tượng như vậy tất nhiên là không có công đức, lắm lúc còn mang tội nữa là khác.

Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao! Cho nên hơn 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng xuất gia, tại gia đệ tử của Phật, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Phật giáo trên thế giới cho đến Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng chư Phật, Bồ Tát để chiêm ngưỡng, lễ lạy, cúng dường.

2, Tượng Phật đầu tiên và nguồn gốc việc tạo hình tượng Phật:

hinh anh tuong duc phat thich ca ngoi thien dep nhat 6 768x996 1

Căn cứ vào kinh Đại thừa công đức tạo tượng Phật, khi Phật còn tại thế, vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, là người đầu tiên đã dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Vậy nguyên do nào vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật? Động cơ thúc đẩy vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật là bởi nguyên do như vầy:

Sau thời gian gần 49 năm thuyết pháp độ sanh, trong một mùa an cư 90 ngày (có lẽ là mùa an cư cuối cùng), Đức Phật vắng bóng ở trần gian.

Ngài lên cung trời Đao Lợi nói kinh, giáo hóa chư Thiên và độ thân mẫu là Ma Gia phu nhân được chứng thánh quả, thì vua Ưu Đà Diên không tìm thấy Đức Phật nơi đâu, lòng khát ngưỡng nhớ mong cực độ, đến nỗi vua này bi cảm âu sầu nhiều ngày, xao lãng cả việc triều chính và không màng đến thú vui vương giả.

Vua không biết cách nào gặp Đức Phật cho đỡ nhớ mong, bèn nghĩ đến cách tạo tượng Phật.

Vua triệu tập các tay thợ điêu khắc nổi tiếng trong nước để tạo tượng Phật, nhưng ai cũng từ chối không dám nhận lời, vì họ nghĩ rằng: Sắc thân của Phật tướng tốt tuyệt vời, e rằng tượng Phật tạo ra nếu có sai lầm, sẽ làm cho họ đắc tội và lui mất thanh danh.

Khi đó có vị thần Tỳ Thủ Yết Ma, tương truyền là vị thần điêu khắc, đã biến thân ra làm người thợ mộc, ông mang dụng cụ đến nhận trách nhiệm tạo hình tượng Phật để giúp nhà vua.

Thần Tỳ Thủ Yết Ma trổ hết tài năng, chỉ trong một gnày là xong tượng Phật, cao bảy thước mộc, tượng màu vàng tía, đủ các tướng tốt, khiến người nhìn đến biết là tượng Phật.

Vua Ưu Đà Diên tạo tượng Phật xong, tiếng vang lan truyền các nước lân cận, vua các nước lớn như vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế và vua Nghiêm Xí, đều đem lễ vật đến cúng dường chiêm ngưỡng và đều khen việc làm của vua Ưu Đà Diên.

3, Công đức khi tạc tượng Phật là vô cùng to lớn:

hinh anh tuong ngai dia tang vuong bo tat ngoi dai sen dep 2

Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức,trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng.

Vả lại, tâm lực của mỗi chúng sanh, hay của mỗi người chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bàn, vốn sẵn đủ hằng sa công đức, diệu dụng.

Nếu chúng ta thường tư duy về những công đức của Phật, thường quán xét các Đức Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 10 lực, bốn món Vô úy, sáu Ba la mật, đại từ, đại Bi và đại Trí tuệ.

Chính khi tư duy về những công đức của chư Phật, tức là phát động cái nhân công đức chẳng thể nghĩ bàn của chính chúng ta.

Do năng lực huân tập này mà những nghiệp ác cực nặng và những quả báo xấu có thể chuyển đổi. Ta quán sát tướng hảo nơi sắc thân ta.

Hạt giống đã có thì quả sẽ phát sanh và khi quả phát sanh là ta sẽ có các tướng hảo.

Đạo lý này vốn chơn thật và không sai lạc bao giờ.

Nhờ tư duy công đức chư Phật bên ngoài, cho nên thành tựu công đức của Phật tâm bên trong tâm chúng ta.

Nhờ tư duy công đức của Phật bên trong tâm chúng ta, cho nên thành tựu các phước báo thuộc sắc thân và hoàn cảnh bên ngoài.

Đây là một đạo lý vi diệu, được gọi là Đại thừa, sự tạo tượng Phật này nằm trong đạo lý vi diệu đó, cho đến bộ kinh nói về việc tạo tượng đây, được gọi là Kinh đại thừa công đức tạo tượng Phật.

II, Những điểm cần lưu ý giúp Phật tử dễ dàng thỉnh tượng Phật về nhà

tuong phat ba quan the am bo tat lo thien nhua composite dieu khac tran gia 1

Chính vì việc tạc tượng Phật mang công đức vô cùng to lớn. Vì vậy gia chủ thường lựa chọn tạc những tượng Phật phù hợp và duyên với mình sau đó thỉnh về để thờ lạy.

Tuy nhiên việc lựa chọn tượng Phật để tạc và thỉnh luôn gây khó khăn cho Quý gia chủ.

Nên tạc tượng Phật như thế nào?

Cần lựa chọn cở sở như thế nào để thỉnh? …

Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm cần lưu ý khi tạc tượng Phật và thỉnh tượng. Với mong muốn giúp quý gia chủ có thể dễ dàng đưa ra những lựa chọn tốt nhất:

1, Lựa chọn vị Phật, Bồ Tát có duyên với Gia Chủ để thờ:

Thờ Phật tại nhà từ lâu đã trở thành tín ngưỡng của nhiều gia đình Phật tử. Song, có rất nhiều người băn khoăn và không biết nên thờ vị Phật nào trong gia đình của mình. Mỗi vị Phật đều mang đến một ý nghĩ tâm linh sâu sắc khác nhau.

Say đây là một số mẫu tượng Phật được nhiều gia đình Phật tử thờ hiện nay và cách thờ tượng Phật trong nhà mà bạn nên tham khảo.

A, Tượng Phật Thích Ca

hinh anh tuong duc phat thich ca ngoi thien dep nhat 4

Phật Thích Ca chính là vị Phật đã khai sinh ra Phật giáo, ngài là người đã sớm giác ngộ và thoát khỏi thế tục. Bởi vậy, người thờ Phật Thích Ca sẽ là người có tấm lòng muốn có tâm hướng thiện và muốn giải thoát khỏi những thói tham sân si. Đồng thời, muốn hướng đến cho gia đạo luôn được bình yên, an lành và có tâm thanh tịnh.

B, Tượng Phật A Di Đà

mua tuong phat a di da o dau dep gia re 6

Trong các truyền thuyết có ghi chép lại rằng Phật A Di Đà là một nhà vua. Nhưng sau khi nhà vua phát tâm mộ đạo đã từ bỏ ngai vị của mình để quyết tâm tu hành thành Phật. Tâm nguyện lớn nhất của ngài đó chính là giúp chúng sinh tái sinh vào cõi cực lạc.

Với ý nghĩa này, nếu gia chủ có nguyện ước giải thoát bản thân và hướng đến những vẻ đẹp chân thiện mỹ, thoát khỏi những điều muộn phiền trong cuộc sống thì nên thờ tượng Phật A Di Đà.

C, Tượng Phật Dược Sư

hinh anh tuong phat duoc su nho de xe o to e1632724386403

Phật Dược Sư là vị Phật của sự trí tuệ. Ngài giúp cho chúng sinh có được một trí tuệ đỉnh cao để thoát được bể khổ của đời. Sở dĩ, người luôn biết được rằng mỗi chúng ta đều có thể có khả năng mang đến yên vui và hạnh phúc cho chính mình.

Nhưng, đôi khi vì thiếu trí tuệ mà con người khó có thể vươn đến hạnh phúc và bị ngăn cản bởi những tâm niệm xấu xa, khó làm việc có ích cho đời.

D, Tượng Phật Di Lặc

hinh anh tuong phat di lac cuoi dep nhat

Phật Di Lặc chính là vị Phật của sự thịnh vượng và sung túc. Do đó, tượng Phật thường được gắn liền với các biểu tượng của sự giàu sang như đồng tiền, túi chứa nhiều châu báu. Đôi khi Phật còn mang theo quả Hồ Lô chính là biểu tượng của sức khỏe. Hoặc sẽ là chiếc gậy như ý chính là biểu tượng của sự quyền lực.

Khi thỉnh Phật về thờ, gia chủ nên chọn Phật có khuôn mặt hả hê, rạng rỡ với mong muốn luôn được hoan hỉ, tươi vui và sung túc bạn nhé!

E, Tượng Quan Âm

tuong phat ba quan the am bo tat dung dai sen nhua composite dieu khac tran gia 2

Phật Bà Quan Âm có thần lực chỉ đứng sau Phật tổ và có thể hiện với nhiều hình dáng khác nhau để cứu độ chúng sinh khỏi bể khổ. Hình ảnh Phật Quan Âm với vẻ mặt hiền từ sẽ nhắc nhở gia chủ hướng đến cái thiện và giúp tâm hồn được thanh thản và giải tỏa được muộn phiền.

Có nhiều bạn băn khoăn không biết nên thờ Phật Quan Âm đứng hay ngồi. Thực chất việc thờ Phật đứng hay Phật ngồi không quan trọng. Cốt lõi chính là sự thành tâm của bạn đối với Phật. Do đó, nếu bạn muốn có đem tình yêu thương của mình đến với mọi người thì việc thờ tượng Quan Âm là rất cần thiết.

2, Địa điểm vị trí đặt tượng Phật:

A, Đặt tượng Phật tại Chùa, Đền, Điện Thờ:

anh tuong phat giao mat tong dep nhat 2021 2

Trong thực tế, tượng Phật gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo, với đền chùa. Trong chùa có rất nhiều tượng Phật và cũng nhiều pho tượng đã đến lúc cần thay đổi.

Tượng Phật ngoài được đặt trong khuôn viên chùa thì tượng còn được đặt bên ngoài khuôn viên của chùa. Tại đâu có tượng Phật thì nơi đó rất linh thiêng.

Việc xây dựng tượng Phật tại các chùa chiền để nêu cao tinh thần tôn giáo, tín ngưỡng đối với Phật thì chúng ta cần để ý và không tự ý xây dựng tượng Phật trái phép, sai với mẫu quy định

Các tượng tại đền chùa đều có những kích thước và ý nghĩa riêng, khi tiến hành xây dựng tượng Phật tại chùa nhà thầu cần làm đúng với mẫu cũ và theo hướng dẫn của sư thầy tại chùa

B, Chú ý khi lựa chọn tượng Phật thờ tại gia:

hinh anh tuong phat a di da dep nhat

Khi có ý tưởng xây dựng tượng Phật tại gia, gia chủ thường băn khoăn liệu xây dựng tượng Phật tại gia có được hay không? Nếu có thì có cần xin phép ai hay không? Khi thỉnh tương Phật từ các cơ sở tạc tượng Phật để thờ tại gia có những lưu ý sau đây:

Nếu chủ nhà muốn biến không gian riêng trở thành nơi tín ngưỡng thì việc xây dựng tượng Phật nhất định cần phải có sự đồng ý của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam hoặc địa phương nơi bạn sống

Nếu không sử dụng với mục đích chính đáng thì nhất định chủ nhà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đây là một yếu tố linh thiêng nên bạn đã vô tình đã phạm phải các điều cấm kỵ

Do đó, nếu chủ nhà xây dựng tượng Phật mang giá trị trang trí hay làm cảnh quan đẹp hơn, đúng với tín ngưỡng của gia đình hơn thì vẫn có thể được. Tuy nhiên, khi xây dựng tượng Phật tại gia đình thì bạn không nên xây dựng kích thước quá to cũng như quá nhiều.

3, Lựa chọn vật liệu làm tượng Phật:

mua ban tuong dia tang vuong bo tat dep nhat

Tùy thuộc nhiều yếu tố khác nhau như đại điểm, vị trí đặt tượng, điều kiện kinh tế….mà có sự lựa chọn phù hợp chất liệu để tạc tượng Phật khác nhau

Ngày xưa, khi vật liệu làm tượng chưa nhiều thì tượng Phật được tạc bằng đá, đất sét. Ngày nay, với chất liệu đa dạng thì các loại tượng cũng được làm bằng nhiều vật liệu hơn.

Các cở sở sản xuất tượng Phật, cơ sở chế tác điêu khắc tượng Phật cũng ngày càng phát triển. Các cơ sỏ này có thể chuyên làm tượng Phật từ một số vật liệu hoặc đa dạng vật liệu chế tác để quý gia chủ lựa chọn.

Phổ biến nhất hiện nay là đúc tượng Phật bằng đồng. Các tượng được đúc bằng đồng nguyên chất, bên cạnh đó cũng có tượng được đúc bằng vàng (hoặc dát vàng), tuy nhiên đây là các tượng tại chùa lớn và số lượng tương đối ít.

Phổ biến hơn là các tượng bằng bê tông, sắt, thạch cao, gốm hoặc là tượng Phật bằng nhựa composite…

Tạc tượng Phật bằng gỗ cũng là một nghề có truyển thống lâu đời và duy trì, phát triển cho tới ngày nay. Tượng Phật gỗ ngoài dùng để thờ lạy còn được dùng trong tranh trí tiểu cảnh …

Cho dù bằng vật liệu nào đi chăng nữa thì tượng Phật rất linh thiêng nên gia chủ không được xây dựng bừa bãi.

Vậy gia chủ cần tìm đến đâu để đạt được chất lượng tốt nhất?

4, Lựa chọn Cở sở uy tín với đội ngũ nghệ nhân có tay nghề cao:

thinh tuong phat ba quan am o dau dep nhat

Để lựa chọn được cơ sở sản xuất tượng Phật, xưởng đúc tượng Phật uy tín để thỉnh tượng, Quý gia chủ cần chú ý tới những điểm sau:

Cơ sở sản xuất tượng Phật có uy tín trên thị trường, được nhiều khách hàng biết đến và đã khẳng định được vị trí trong ngành điều khắc, đúc, tạc tượng Phật.

Những cơ sở làm tượng Phật uy tín luôn đảm bảo có những người nghệ nhân tạc tượng Phật có tay nghề cao để đảm bảo tính thẩm mĩ cho tôn tượng

Ngoài ra, vật liệu chế tác cũng được lựa chọn kĩ càng công với quy trình tạc, đúc tượng Phật chuẩn nhất giúp tạo những bức tượng Phật đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tính đa dạng trong lựa chọn cũng là một điểm tối ưu mà cơ sở chế tác, mua bán tượng Phật lớn úy tín mang đến cho khách hàng

III, Quy trình làm tượng Phật tại cở sở sản xuất Điêu Khắc tượng Phật Trần Gia:

hinh anh tuong dia tang vuong bo tat dung bang nhua composite dep

Đầu tiên , các điêu khắc gia sẽ tiến hành tôn tạo và chỉnh sửa tượng Phật trên đất sét, bước này rất quan trọng vì bức tượng đẹp , có hồn hay không phụ thuộc vào việc tạo mẫu trên đất sét.

Sau khi đã chỉnh sửa và tạo ra một bức tượng ưng ý , các điêu khắc gia sẽ tiến hành tạo khuôn đúc tượng Phật. Tùy thuộc vào độ khó và kích thước của bức tượng mà có cách làm khuôn đúc tượng Phật khác nhau.

Phổ biến nhất có thể kể tới khuôn đúc tượng Phật bằng sillicol, thạch cao, xi măng, nhựa composite… Khuôn đúc sillicol làm tượng Phật thường được sử dụng nhất do tính tối ưu của nó.

Sau khi đã có bộ khuôn hoàn chỉnh , các điêu khắc gia mới tiến hành đổ ra tượng bằng nhựa composite, sau đó tiến hành lắp ráp , làm nguội .

Bước cuối cùng của quy trình sản xuất tượng Phật là sơn vẽ bức tượng Phật hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng .

Trải qua những giai đoạn tỉ mỉ, công phu nên những tác phẩm tại cơ sở tạc tượng Phật Trần Gia rất tinh xảo và có hồn , đạt được tính thẩm mỹ cao.

Vì sao nên lựa chọn thỉnh Tượng Phật bằng nhựa composite tại Điêu Khắc Trần Gia:

  • Đội ngũ điêu khắc gia tài năng, nhiều kinh nghiệm được đào tạo bài bản từ trường đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
  • Việc lựa chọn và pha chế nguyên liệu chế tác được thực hiện công phu, kĩ càng
  • Tác phẩm được đông đảo quý khách hàng yêu thích và nhận xét Tôn Tượng thể hiện được thần thái, dung mạo của Đức Phật
  • Tạo mẫu theo yêu cầu, đa dạng mẫu mã, kích thước, chất liệu…
  • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín.
  • Vận chuyển miễn phí toàn quốc. Giao hàng quốc tế.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

 

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 2

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 5

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

mau tuong phat composite dep nhat noi thinh mua ban tuong phat o ha noi tphcm 23

* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

tuong phat ba quan the am bo tat 3

* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.

tuong dia tang vuong bo tat ngoi de thinh nhua composite dieu khac tran gia 8 1

* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .

mau tuong phat pho hien bo tat dep tong hop hinh anh tuong phat dep nhat 4

* Tượng Phật A Di Đà.

hinh anh tuong phat a di da composite dep nhat 10

* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.

tuong dat ma su to nhua composite dieu khac tran gia 5

* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.

tuong phat di lac bo tat nhua composite dieu khac tran gia 3

* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

tuong vi da ho phap tieu dien dai si tieu dien ho phap nhua composite dieu khac tran gia 5

 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : dieukhactrangia@gmail.com

 

Trả lời