Tam Thánh Phật gồm những ai? Ý nghĩa và cách thờ Tam Thánh Phật.

tam thanh phat 1

I/ Tam Thánh Phật gồm những ai?

Có lẽ nhiều Phật tử đã được nghe về danh hiệu Tam Thánh Phật những chắc hẳn không nhiều người biết được Tam Thánh Phật là ai? Tại sao lại có danh hiêu Tam Thánh Phật?

Tam Thánh Phật được nhắc đến nhiều trong các kinh điển Phật Giáo, danh hiệu Tam Thánh Phật dùng để nhắc về ba hàng chứng đắc thần thông thuộc Ngoại Đạo, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát.

tam thanh phat 1

Danh hiệu Tam Thánh Phật không chỉ có một, hãy cùng tìm hiểu và phân biệt các danh hiệu Tam Thánh Phật nhé.

1/ Tây Phương Tam Thánh:

Là bộ Tam Thánh Phật gồm Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc ở chính giữa, Đức Quán Âm Bồ Tát tượng trưng cho Bi và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho Trí đứng hộ trì hai bên Đức Phật A Di Đà để giáo hoá và giúp chúng sinh vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

tam thanh phat 4 e1655117259562

2/  Hoa Nghiêm Tam Thánh:

Bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh gồm ba vị : Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở giữa, hai vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền đứng hai bên phù trợ cho Đức Phật trong các buổi hoằng pháp.

tam thanh phat 2 e1655117302364

3/ Ta Bà Tam Thánh:

Cõi ô uế chúng ta đang sinh sống gọi là Ta Bà, nơi có Tam Thánh Ta Bà thường trụ để cứu vớt chúng sanh, ba Ngài là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Đức Quan Âm Bồ Tát tuy phù trợ Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây Phương nhưng vì yêu thương và có hạnh nguyện cứu độ chúng sanh nên Ngài luôn thị hiện nơi cõi Ta Bà để cứu vớt chúng sanh đau khổ.

tam thanh phat 5 e1655117358556

Nhiều Phật tử thường nhầm lẫn giữa Tam Thế Phật và Tam Thánh Phật, đây là hai danh hiệu hoàn toàn khác nhau và dùng để xưng tụng nhưng vị Phật khác nhau.

hinh anh tuong tam the phat bang nhua composite dep nhat 4 1

Tượng Tam Thế Phật.

II/ Cách thờ Tam Thánh Phật.

tam thanh phat 3

Việc lập bàn thờ Phật Tam Thánh rất quan trọng, giúp tăng trưởng niềm tin kính Phật, thúc đẩy Phật tử tu học, thực hành Phật Pháp.

Việc thờ Phật là mong học tập được đức hạnh và trí tuệ của các Ngài chứ không phải cầu xin lợi lộc, ban ơn phước.

Khi thờ tranh tượng Tam Thánh Phật, gia chủ cần sắp xếp đúng vị trí của các Ngài, hàng ngày vệ sinh, dọn dẹp ban thờ Phật sạch sẽ, tụng kinh, niệm Phật, tham lành tránh dữ, một lòng hướng Phật.

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG CÁC MẪU TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO TRẦN GIA TÔN TẠO:

One thought on “Tam Thánh Phật gồm những ai? Ý nghĩa và cách thờ Tam Thánh Phật.

  1. Pingback: Tam Thế Phật là những ai? Ý nghĩa thờ Tam Thế Phật là gì?

Trả lời