Tìm hiểu về ngày vía Phổ Hiền Bồ Tát.

ngay via pho hien bo tat 2

Tìm hiểu về ngày vía Phổ Hiền Bồ Tát.

Chúng ta đã khá quen thuộc với hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà, với sức mạnh chuyên chở vô song của mình thì hình ảnh voi trắng tượng trưng cho việc Phổ Hiền Bồ Tát dùng Đại Hạnh nguyện hoá độ tất cả chúng sanh để đưa họ từ bờ mê đến bến giác.

ngay via pho hien bo tat 5

Bể khổ mênh mông, chúng sanh thì vô lượng nhưng Đức Phổ Hiền vẫn không ngại mệt nhọc, luôn mãi miết chèo thuyền Lục Độ cứu vớt chúng sanh đến bến bờ hạnh phúc.

Để tỏ lòng biết ơn vô bờ bến với hạnh nguyện rộng lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, hàng năm Phật tử ở khắp nơi trên thế giới thường cử hành ngày vía Phật Phổ Hiền Bồ Tát vào những dịp sau:

  • Ngày vía Bồ Tát Phổ Hiền đản sanh 21/02 ( âm lịch).
  • Ngày vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo 23/04 (âm lịch).

Vào những ngày này, tín đồ Phật tử khắp nơi thường tô chức các buổi lễ tu tập, phát nguyện và tán thán công đức của Bồ Tát Phổ Hiền.

ngay via pho hien bo tat 1

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG MẪU TƯỢNG VĂN THÙ BỒ TÁT RẤT ĐẸP:

Trả lời