Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau thế nào? Phân biệt Phật Adida và Phật Thích Ca Mâu Ni.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 00 e1654939110843

Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau thế nào? Phân biệt Phật Adida và Phật Thích Ca Mâu Ni.

Khi nhắc đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hoặc Đức Phật A Di Đà thì hầu hết chúng ta đều biết đến các Ngài là những vị Phật rất nổi tiếng của Phật giáo nhưng chắc hẳn có rất nhiều người vẫn thường lầm tưởng 2 Ngài cùng là một vị Phật mà không biết rằng Phật Thích Ca khác với Phật A Di Đà.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 00 e1654939110843

Ngay cá khi biết được Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật là hai vị Phật tách biệt thì nhiều người lại thắc mắc Phật Thích Ca và Phật A Di Đà ai lớn hơn? Phật A Di Đà và Phật Thích Ca khác nhau thế nào?

Hãy cùng Trần Gia tìm hiểu xem Phật A Di Đà khác Phật Thích Ca như thế nào để biết cách phân biệt hai vị Phật này nhé!

1/ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà ai có trước?

Như chúng ta đã biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật có thật từng xuất hiện trong lịch sử, Ngài là người sáng lập ra Phật Giáo và chính là giáo chủ của cõi Ta Bà đầy đau khổ, tội lỗi nơi chúng ta đang sinh sống.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 18

Đức Phật Adida là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi chỉ có niềm vui, sự hỷ hoan vì không còn thống khổ bủa vây, nơi mà mọi chúng sanh đều mong muốn được vãng sanh sau khi chết.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 14

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng Thánh Quả, Ngài đã vận dụng thần thông, trí tuệ mà thấy được quá trình tu tập của Đức Phật A Di Đà qua nhiều đời kiếp và đời sống hạnh phúc nơi cõi Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật Adida làm giáo chủ.

Sau đó Phật Thích Ca đã nói và giới thiệu về Phật A Di Đà và nói về hành trình tái sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài nếu con người khi còn sống siêng năng làm việc thiện, tham lành tránh dữ và thường niệm danh hiệu ” Nam Mô A Di Đà Phật” của Đức Phật A Di Đà.

Trong Phật giáo Đại Thừa cũng có danh hiệu Tam Thế Phật để nói về Phật A Di Đà ( Đức Phật của quá khứ), Phật Bổn Sư Thích Ca ( Đức Phật của hiện tại) và Phật Di Lặc ( Đức Phật của tương lai).

hinh anh tuong tam the phat bang nhua composite dep nhat 4

Vì vậy, có thể nói Đức Phật A Di Đà xuất hiện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

XEM THÊM TOÀN BỘ TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

2/ Phân biệt Phật Thích Ca và Phật Adida qua các vị Bồ Tát đi cùng:

2.1/ Tượng Đức Phật A Di Đà thường xuất hiện chung với tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát và tượng Đại Thế Chí Bồ Tát, danh hiệu của ba Ngài là Tây Phương Tam Thánh.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 2

Ngoài ra, cách đơn giản để phân biệt tượng Phật Thích Ca và tượng Phật A Di Đà là trên ngực Đức Phật A Di Đà thường có chữ Vạn.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 3

2.2/ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có thể xuất hiện bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát, danh hiệu này gọi là Ta Bà Tam Thánh ( Tam Thánh Ta Bà).

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 3 1

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có thể xuất hiện cùng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, danh hiệu của ba Ngài là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 4

Ngoài ra, Đức Phật Thích Ca còn có thể có hai ngài A Nan Đà và Ca Diếp đứng làm thị giả bên cạnh.

duc phat thich ca mau ni va duc phat a di da 1 e1654939463794

3/ Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ai lớn hơn? Nên thờ Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà?

tuong phat bon su thich ca mau ni thien dinh nhua composite 2

Có lẽ đây là một câu hỏi khó và cũng làm nổ ra nhiều tranh cãi vì người Phật tử tu theo pháp môn của vị Phật nào đều cho rằng vị Phật mà họ tu theo lớn hơn, đó là điều không nên vì Phật giáo chủ trương, khuyến khích chúng ta năng làm việc thiện, tu thân tích đức, tuỳ duyên ngộ với các vị Phật mà noi theo, nhất tâm tu hành để đạt được chánh quả để được giải thoát khỏi cõi Ta Bà, vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc mới là điều quan trọng.

z2304340061600 9a46a06f0cf22d427c020ef225e619f9

XEM THÊM TOÀN BỘ TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

Trả lời