Phật A Di Đà có phải là Phật Tổ không? 48 lời nguyện Phât A Di Đà – 23+ hình ảnh tượng Phật A Di Đà đẹp nhất 2021.

Phật A Di Đà có phải là Phật Tổ không? 48 lời nguyện Phât A Di Đà –  23+ hình ảnh tượng Phật A Di Đà đẹp nhất 2021.

Nội dung bài viết

Đức Phật A Di Đà được rất nhiều người biết đến trong Phật Giáo Đại Thừa, nhưng nguồn gốc và những hạnh nguyện của Ngài thì không phải ai cũng biết.

Vậy,  Đức Phật A Di Đà có thật hay không? 48 nguyện của Phật A Di Đà là gì? 8 tháng Phật A Di Đà? Quán tưởng Phật A Di Đà, hội quán A Di Đà, sám Phật A Di Đà?  Những tượng A Di Đà Phật nổi tiếng tại Việt Nam ? Những thông tin rất hay về tranh, tượng Phật Di Đà ?

Hãy cùng tham khảo bài viết rất hữu ích gói trọn tất cả các thông tin về Đức Phật A Di Đà do điêu khắc Trần Gia tổng hợp dưới đây nhé:

Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà có thật không? Phật A Di Đà có phải là Phật Tổ không?

Theo giáo lý nhà Phật, chúng sanh đang sống ở cõi Sa Bà ( Ta Bà ), nơi đây không được thanh tịnh, uế tạp, chúng sanh phải chịu nhiều  đau buồn, phiền não.

Phía Tây của cõi Sa Bà, nơi hàng triệu thế giới sẽ đến là cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ, thuyết pháp hóa độ chúng sanh.

Nguyện vọng của hết thảy chúng sinh là được vãn sanh về cõi cực lạc này, nơi con người thoát khỏi đau khổ, được sống yên vui, sung sướng, hạnh phúc.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhận thấy nhân duyên của chúng sanh ở cõi Sa Bà với Đức Phật A Mi Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ để chúng sanh hữu duyên tu tập.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ ĐẸP NHẤT

1/ Vậy Phật A Di Đà có từ bao giờ?

Hãy bấm vào tham khảo bài viết ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ – 4 TRUYỀN THUYẾT HIỆN THÂN ĐẦY ĐỦ CỦA NGÀI nhé!

2/ Niệm Phật A Di Đà là gì?

Đây là câu cửa miệng của những người có tâm hướng Phật Tổ A Di Đà, dịch nghĩa là Kính Lễ Đấng Giác Ngộ Vô Lượng ( dịch theo tiếng Việt là “ con quay về nương tựa vào Đấng Giác Ngộ Vô Lượng”).

3/ 12 danh hiệu Phật A Di Đà:

Theo kinh “ Phật thuyết Vô Lượng Thọ”, Đức Phật Bổn Sư có bảo ngài A Nan Đà: Đức Phật A Di Đà có oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của Chư Phật không sánh kịp, vì thế Đức Phật A Di Đà có 12 danh hiệu riêng:

 • Vô Lượng Quang Như Lai: Tu pháp vô lượng, lúc nào cũng tu.
 • Vô Biên Quang Như Lai: Tu pháp vô biên, không nơi nào không tu.
 • Vô Ngại Quang Như Lai: Tu pháp không lo ngại, không nghi ngờ.
 • Vô Đối Quang Như Lai: Tu pháp không chống trái, không đối lập.
 • Diệm Vương Quang Như Lai: Núi cao khó đến, khó vượt vẫn qua.
 • Thanh Tịnh Quang Như Lai: Tu tất cả đều phải thanh tịnh.
 • Hoan Hỷ Quang Như Lai: Tu pháp hỷ xả, từ bi.
 • Trí Huệ Quang Như Lai: Phải có trí huệ, giải trừ tham sân.
 • Nan Tư Quang Như Lai: Tu gặp khó khăn cũng vượt qua.
 • Bất Đoạn Quang Như Lai: Tu không xen tạp, không gián đoạn.
 • Vô Xưng Quang Như Lai: Không xưng danh, không cầu hình thức.
 • Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai: Mặt trời có thể tối, mặt trăng có thể che khuất nhưng tâm tánh không bao giờ lu mờ.

4/ 12 lời nguyện Phật A Di Đà:

12 lời niệm Phật này được soạn ra trong một khóa tu niệm Phật của chùa Hoằng Pháp, nhằm giúp quý Phật tử có định hướng trong việc tu tập và chí nguyện để về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà:

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hôm nay và mãi mãi.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Cho trí sáng tâm khai.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sống an vui tự tại.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không ác ý với ai.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nói lời từ ái.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Không gây khổ cho ai.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Hằng trì trai giữ giới.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Luôn nhẫn nại khoan dung.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Sắc tài không đắm nhiễm.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trừ phiền não trái oan.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Trải lòng thương muôn loại.

 

 1. Kính lạy Phật Di-đà,

Con nay xin phát nguyện,

Thường niệm danh hiệu Ngài,

Chí vãng sinh không phai.

 

5/ Phật A Di Đà và 7 vị Bồ Tát:

Theo giáo lý Phật Giáo Đại Thừa, ngoài Đức Phật A Di Đà còn có 7 vị Đại Bồ Tát rất quan trọng. Mời quý Phật tử hoan hỷ bấm vào để biết đầy đủ các thông tin hữu ích về 7 vị Đại Bồ Tát.

Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

Sự tích Phật Di Lặc Bồ Tát

Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát

Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát

Sự tích Phật Chuẩn Đề Bồ Tát

Ngoài ra, chúng ta thường thấy Đức Phật A Di Đà và 2 vị Bồ Tát thị giả bên cạnh, 2 vị đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát , 3 Ngài được gọi là Tây Phương Tam Thánh.

6/ Vía Phật A Di Đà:

Trong kinh sách Phật không nói về ngày đản sanh, xuất gia, thành đạo của Đức Phật A Di Đà, nên người tu Tịnh Độ đã chọn ngày sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là ngày 17/11 Âm Lịch hàng năm để cử hành lễ vía Phật Di Đà. ( Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư được xem là hóa thân của Đức Phât A Di Đà ).

Hàng năm, lễ Phật A Di Đà được diễn ra rất long trọng trong niềm tôn kính, thiêng liêng, thành tâm hướng về Đức Phật A Di Đà để hành lễ cúng dường lạy 48 lời nguyện Phật A Di Đà.

Lễ vía Phật A Di Đà Chùa Hoằng Pháp những năm gần đây: 2018, 2019, 2020 được đánh giá là vô cùng hoành tráng, long trọng, nhận được sự hoan hỷ từ rất nhiều người, đây cũng là hoạt động tâm linh rất tốt đẹp của những người con Phật.

Phật A Di Đà thân kim sắc chính là tán Phật, cụ thể như sau:

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-từ đại-bi A-Di-Ðà Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (Niệm nhiều ít tùy ý)

Nam-mô Ðại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

Mời quý Phật tử hoan thưởng thức bài thơ vía Phật A Di Đà rất hay do nhà thơ Huyền Lan sáng tác gửi tặng quý độc giả:

MÔI THƠM NIỆM PHẬT DI ĐÀ

Con về niệm chữ nam mô

A Di Đà Phật ngọt ngào môi thơm
Môi thơm tinh khiết trầm hương
Nụ cười hoa nở giữa đời đau thương
 
Trần gian cõi mộng chơi vơi
Con quên tiếng niệm mười phương Di Đà
Nhục vinh dòng lệ chảy quanh
Bỏ quên tự tánh Di Đà trong tâm
 
Cho nhau tròn chữ nam mô
A Di Đà Phật mênh mông cõi lòng
Tin yêu đạo pháp dài lâu
Bền lòng soi sáng niệm câu Di Đà
 
Bên nhau niệm Phật thiết tha
Nhân gian tịnh độ một màu liên hoa
Bùn nhơ mà chẳng hôi tanh
Đem phơi phiền não tháng ngày tịnh thanh
 
Mắt nhìn chan chứa long lanh
Câu kinh nhật tụng Di Đà Phật Quang
Về đây nghe tiếng triều âm

Chắp tay niệm Phật Di Đà khắp nơi…

Thích Huyền Lan

Mời quý Phật tử cùng thưởng thức ca khúc “ Mẹ ơi Phật A Di Đà” rất ý nghĩa của thầy Thích Trung Đạt.

7/ Giải mã việc mơ thấy Phật A Di Đà:

Nếu bạn nằm mơ thấy tượng Phật A Di Đà thì có thể bạn sẽ gặp những may mắn hoặc báo hiểm điểm rủi của bạn. Tùy theo từng giấc mơ để biết được đó là điều gì.

Nếu bạn nằm mơ thấy tượng Phật A Di Đà trên trời thì là điều may mắn. Báo hiệu những khởi sắc trong cuộc sống  về mọi mặt. Bạn hãy cố nắm bắt cơ hội tốt để đạt được nhiều thành công.

Nếu bạn nằm mơ thấy tượng Phật A Di Đà báo hiệu có thể sẽ có điều không hay do bạn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Nếu bạn nằm mơ thấy Phật A Di Đà trong nhà thì có điều xấu với sức khỏe của bạn. Do vậy bạn cần phải chú trọng sức khỏe của mình hơn.

8/ Cách thờ Phật A Di Đà :

Chúng sanh thờ Phật A Di Đà với mong muốn hướng về điều thiện, tránh những điều ác, dẫn dắt những người đã xa lìa dương thế về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Ngài.

Ngoài việc đi chùa bái Phật, một số Phật tử thành tâm tôn kính còn lập bàn thờ Phật A Di Đà tại nhà để nương theo tướng Ngài mà sinh tâm cung kính, từ đó thiện tâm, thiện căn cũng được sinh ra.

Về vấn đề lập ban thờ và đặt tượng Phật A Di Đà trong nhà, nhiều Phật tử thưởng thắc mắc tượng Phật A Di Đà được đặt ở đâu?

Gia chủ cần giữ trọn tâm thành kính như: chọn nơi trang nghiêm nhất, cao ráo nhất, trang trọng nhất, yên tĩnh nhất để đặt bàn thờ Phật A Di Đà.

Thường có 3 hình thức thờ tượng Phật A Di Đà:

 • Thờ một tượng Phật A Di Đà.
 • Thờ tượng Tây Phương Tam Thánh : gồm Đức Phật A Di Đà , Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.
 • Thờ tượng Tam Thế Phật: gồm Đức Phật A Di Đà là vị Phật của quá khứ, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là vị Phật của hiện tại, Đức Phật Di Lặc là vị Phật của tương lai.

Nên đặt ban thờ hướng ra cửa chính sẽ có tác dụng hữu ích, giúp những người đã khuất trong gia đạo được Đức Phật giải trừ đau khổ, cứu độ và được siêu thoát.

9/ Tìm hiểu về ý nghĩa tượng Phật A Di Đà:

Ý nghĩa Phật A Di Đà là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất, Ngài giúp chúng sanh thoát khỏi bể khổ trầm ai, hướng họ về điều thiện và những nơi tốt đẹp an vui.

Chúng sanh thờ tượng Phật A Di Đà để mong cầu sức khỏe, bình an, tránh những tai ương đến với gia đạo.

Chúng ta cùng tìm hiểu về tượng Phật A Di Đà nhé.

a/ Tượng Phật A Di Đà ngồi:

Tượng Phật A Di Đà Phật ngồi kiết già trên đài sen, thủ an Phật A Di Đà là tay bắt ấn thiền, hai tay để ngang bụng, lưng bàn tay phải nằm chồng lên bàn tay trái, hai ngón cái chạm vào nhau, trên tay Phật cầm cái bát là biểu hiện cho giáo chủ.

Ấn vô úy: trong ấn này, tay mặt với các ngón tay duỗi ra chỉ về phía trước, ngang tầm vai.

b/ Tượng Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn:

Trong tư thế đứng, Đức Phật A Di Đà với bàn tay làm ấn giáo hóa, nghĩa là tay mặt đưa ngang vai và chỉ lên, tay trái đưa ngang bụng và chỉ xuống, hai lòng bàn tay hướng về phía trước.

Đức Phật A Di Đà thường tiếp rước người niệm Phật vãn sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên Ngài được gọi là tiếp dẫn Phật.

Chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ đau thương, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn luôn trong tư thế sẵn sàng duỗi cánh tay để cứu vớt họ về cõi Tây Phương Cực Lạc.

10/ Tượng Phật A Di Đà lớn nhất thế giới:

a/ Tượng Đức Phật A Di Đà tại thị trấn Zhaocun, Hà Nam, Trung Quốc với tổng độ cao 153m, tượng được hoàn thiện năm 2008 sau 11 năm xây dựng với kinh phí lên tới 55 triệu USD.

b/ Ushiku Daibutsu : chính là tên tượng Phật A Di Đà ở Ushiku, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản với tổng chiều cao 130m, tượng được hoàn thành năm 1993 sau 10 năm xây dựng.

11/ Những tượng Phật A Di Đà nổi tiếng tại Việt Nam:

a/ Tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích:

Tượng phật A-Di-Đà ở chùa Phật Tích-Bắc Ninh là bức tượng Phật vô cùng nổi tiếng, là bảo vật quốc gia được thủ tướng công nhận.

Tượng Phật A Di Đà thời Lý được chế tác từ đá, đến nay vẫn được xem là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc, tạo hình nghệ thuật tôn giáo.

Tượng Phật A Di Đà ở Bắc Ninh được dùng làm hình mẫu để chế tác nhiều công trình Phật giáo sau này.

b/ Tượng Phật A Di Đà chùa Khai Nguyên:

Với chiều cao khoảng 72m,  phần đế chiếm hơn 1200m vuông, tôn tượng sẽ lập kỷ lục đại tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam.

Tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam tại chùa Khai Nguyên được xây dựng từ sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của đông đảo Phật tử trong nước và nước ngoài.

created by dji camera

c/ Tượng Phật A Di Đà chùa Vĩnh Tràng:

Chùa Vĩnh Tràng là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ với bức tượng Phật A Di Đà khổng lồ cao hơn 24m, nặng 150 tấn làm bằng bê tông cốt thép nguyên khối.

Chùa A Di Đà Bảo Lộc.

12/ Đức Phật A Di Đà hợp tuổi nào? Những vật phẩm phong thủy có hình Phật A Di Dà?

Phật bản mệnh gồm 8 vị Phật và Bồ Tát, thường gọi là Phật hộ thân hoặc Phật độ mạng, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi, và ngũ hành tương sinh tương khắc: đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị Bản Tôn chủ quản 12 con giáp và Đức Phật A Di Đà độ mạng cho những người tuổi Hợi và tuổi Tuất.

Những người tuổi Tuất, tuổi Hợi thờ Phật bản mệnh thông qua các vật phẩm như: tượng Phật bản mệnh A Di Đà, trang sức hình Phật A Di Đà, tranh thờ Phật A Di Đà, mặt tượng Phật A Di Đà phong thủy…

Hình thức phổ biến thường gặp nhất là đeo Phật bản mệnh A Di Đà, người ta quan niệm đeo mặt dây chuyền hình Phật A Di Đà sẽ mang lại bình an, may mắn, hóa giải vận hạn và sự trường thọ.

Đeo vòng cổ Phật A Di Đà và cầu nguyện hàng ngày sẽ nhận được sự bảo hộ của Ngài và mang lại cảm giảm an tâm vì luôn có Phật bên cạnh.

Tượng Phật A Di Đà đeo cổ còn giúp chủ nhân tránh xa tà khí, giúp cơ thể mạnh khỏe, hấp thu tốt các linh khí tốt lành từ đất trời.

Mặt dây chuyền tượng Phật A Di Đà được làm từ nhiều chất liệu khác nhau:

 • Mặt Phật A Di Đà bọc bằng bạc ( mặt bạc Phật A Di Đà)

 • Mặt Phật A Di Đà bọc bằng vàng ( mặt vàng Phật A Di Đà )

 • Mặt Phật A Di Đà bằng gỗ.

 • Mặt Phật A Di Đà bằng ngà voi.

 • Mặt Phật A Di Đà ngọc Bích.

 • Mặt Phật A Di Đà thạch anh trắng.

Ngoài là bùa hộ mệnh, mặt tượng Phật A Di Đà phong thủy còn là đồ trang sức rất đẹp nên nhu cầu mua bán mặt Phật A Di Đà là rất nhiều và đa dạng, nên cân nhắc và nghiên cứu kỹ đê lựa chọn cho mình những mẫu trang sức hình Phật A Di Đà phù hợp nhé.

13/ Tượng Phật A Di Đà để trên xe ô tô:

Trong cuộc sống tâm linh của Phật tử , việc thỉnh và đặt tranh tượng Phật lên xe ô tô đã trở nên quen thuộc và xuất phát từ sự thành tâm của gia chủ.

Biết được Phật bản mệnh của mình là ai để hướng đến, giúp bạn may mắn, bình an và xua trừ điều xấu, từ đó, việc chọn tượng Phật để trên xe ô tô chính là Phật bản mệnh được nhiều gia chủ lựa chọn.

Tượng Phật A Di Đà để xe ô tô tạo nên tâm lý vững tin, thoát được tâm lý phiền muộn hàng ngày và hướng đến cuộc sống an lạc như Đức Phật A Di Đà.

Gia chủ thường lựa chọn tượng Phật A Di Đà nhỏ, đặt ở chính giữa đầu xe, nơi cao nhất và trang trọng nhất:

 • Mặt tượng có thể hướng ra phía trước hoặc về phía sau tùy gia chủ.
 • Xung quanh vị trí đặt tượng phải sạch sẽ, không để lẫn với những vật dụng thiếu trang nghiêm khác.
 • Không đặt quá nhiều tượng Phật, chỉ tối đa là 3 vị.
 • Vệ sinh tượng Phật bằng khăn riêng.

Tượng Phật A Di Đà bằng gỗ nhỏ chính là chọn lựa được ưa chuộng nhất.

14/ Những chất liệu thông dụng để tạc tượng Đức Phật A Di Đà:

a/ Tượng Phật A Di Đà bằng gỗ ( tượng gỗ Phật A Di Đà ).

b/ Tượng Phật A Di Đà bằng đá.

c/ Tượng Phật A Di Đà bằng ngọc.

d/ Tượng Phật A Di Đà bằng sứ.

e/ Tượng Phật A Di Đà composite.

f/ Tượng Phật A Di Đà bằng đồng.

Tượng Phật A Di Đà Đài Loan cũng rất được ưa chuộng.

Vẽ hình Phật A Di Đà rất đẹp.

Tượng Phật A Di Đà Tịnh Tông.

15/ Tổng hợp hình ảnh tranh tượng Phật A Di Đà đẹp nhất:

16/ Thỉnh ( mua bán ) tranh tượng Phật A Di Đà ở đâu?

a/ Đầu tiên, cách thỉnh tượng Phật A Di Đà miễn phí:

Quý Phật tử có thể bấm vào tham khảo tại những trang thông tin đính kèm:

b/ Thỉnh Phật A Di Đà tại các cơ sở, cửa hàng phát hành, mua bán tranh, ảnh, tượng Phật A Di Đà.

Hiện nay, rất nhiều cơ sở, cửa hàng ra đời để phục vụ nhu cầu thỉnh tranh tượng Phật với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng.

Việc thỉnh và thờ Phật là việc cả đời, ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân người thỉnh và gia đạo, nên cần đảm bảo sự tôn kính và không mắc phải những điều kiêng kỵ.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ ĐẸP NHẤT

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

 

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

 

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni


Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát


Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.


Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .


Tượng Phật A Di Đà.


Tượng Đạt Ma Sư Tổ.


* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.


Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật 

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính :  27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng      : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website          : dieukhactrangia.com

Hotline            : 0931.47.07.26

​Email               : dieukhactrangia@gmail.com

Trả lời