I/ Tam Thánh Phật là ai? Tam Thánh Phật gồm những ai?

Phật Tam Thánh chủ yếu được nhắc đến trong các kinh điển Phật giáo, Tam Thánh Phật dùng để nhắc đến ba hàng chứng đắc thần thông thuộc ngoại đạo, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát.

Hãy cùng tìm hiểu và phân biệt ý nghĩa Tam Thánh Phật được phân chia như sau:

1/ Tam Thánh Ta Bà ( Sa Bà ):

Cõi Sa Bà là nơi ô uế chúng sanh đang sống, không thanh tịnh và đầy đau khổ.

Nơi đây có Tam Thánh Sa Bà thường trụ tế độ chúng sanh, bao gồm: Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát và được chúng sanh gian trần xưng tụng.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian để giảng kinh thuyết pháp, nói rõ chân tướng vũ trụ, nhân sinh cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà phá mê khai ngộ, tu hành chứng đạo.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: Tuy là một trong ba vị Tam Thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng Ngài với hạnh nguyện lắng nghe đau khổ của chúng sanh ở cõi Ta Bà mà thị hiện cứu vớt giúp họ lìa khổ.

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát: là vị Bồ Tát của tất cả chúng sanh trong Địa Ngục với đại nguyện “ Địa Ngục chưa trống rỗng, thề chưa thành Phật, hết thảy chúng sanh chưa được độ thề chưa chứng quả Bồ Đề” . Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài sẽ tiếp tục độ thoát chúng sanh đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời.

Ý nghĩa Ta Bà Tam Thánh nhắc nhở chúng sanh hướng tâm và noi theo những gì các Ngài dạy bảo: giúp chúng sanh từ bỏ tham sân si, phá mê khai ngộ như Đức Phật Thích Ca dạy, sự từ bi, nổ lực giúp đỡ chúng sanh khổ nạn của Đức Quán Thế Âm, và đạo hiếu, từ đạo hiếu mở rộng tâm lượng khắp hư không pháp giới như Đức Địa Tạng Vương.

Chúng ta thường thấy tượng Sa Bà Tam Thánh ở dáng đứng hoặc ngồi: Đức Bổn Sư Thích Ca ở giữa, Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng bên phải và Quán Thế Âm Bồ Tát đứng bên trái.

2/ Hoa Nghiêm Tam Thánh ( Thích Ca Tam Tôn):

Tên gọi Hoa Nghiêm Tam Thánh bao gồm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát với ý nghĩa chủ yếu được nêu tỏ trong kinh Hoa Nghiêm.

Chúng ta thường thấy bộ tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh có Đức Bổn Sư Thích Ca ở giữa, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát đứng hộ vệ hai bên, phù trợ cho Đức Phật trong những buổi hoằng pháp.

Theo cách khái quát nhất, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho Lý và Hạnh, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho Trí và Chứng.

3/ Tam Thánh Tây Phương là ai?

Phía Tây của cõi Ta Bà nơi chúng sanh đang sinh sống là cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi đó Đức Phật A Di Đà là giáo chủ, hàng ngày Ngài thuyết pháp hóa độ chúng sanh, giúp họ được vãn sanh về cõi Cực Lạc an vui, hạnh phúc.

Chúng ta thường thấy hình ảnh Tam Thánh Tây Phương với Đức Phật A Di Đà ở giữa, Bồ Tát Quán Thế Âm cầm bình cam lồ và nhành dương liễu ở bên trái Đức Phật, Bồ Tát Đại Thế Chí cầm hoa sen ở bên phải Đức Phật.

Tượng Tam Thánh Tây Phương có thể ở dáng đứng hoặc dáng ngồi, Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho Từ Bi, Đức Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ, ý nghĩa chúng sanh muốn được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì phải có đầy đủ Từ Bi và Trí Tuệ.

II/ Cách thờ Tam Thánh Phật:

Việc lập bàn thờ Tam Thánh Phật rất quan trọng, giúp tăng trưởng niềm tin kính Phật, thúc đẩy Phật tử tu học, thực hành Phật Pháp.

Việc thờ Phật là mong học tập được đức hạnh và trí tuệ của các Ngài chứ không phải cầu xin lợi lộc, ban ơn phước.

Khi thờ tượng Tam Thánh Phật, gia chủ cần sắp xếp đúng vị trí của các Ngài, hàng ngày vệ sinh, dọn dẹp ban thờ Phật sạch sẽ, tụng kinh, niệm Phật, tham lành tránh dữ, một lòng hướng Phật.

III/ Tìm hiểu về bộ tượng Tam Thánh Phật:

Bộ tượng Phật Tam Thánh thường được thờ tại các chùa hoặc tại tư gia của những cư sĩ để hàng ngày lễ lạy, chiêm bái, nguyện ước làm điều thiện, tu nhân tích đức, thành tâm hướng Phật.

Giá tượng Tam Thánh Phật phụ thuộc rất nhiều vào chất liệu và kích thước của tượng. Tượng Tam Thánh Phật thường làm bằng những chất liệu như sau:

  • Tượng Tam Thánh bằng nhựa composite.

  • Tượng Tam Thánh bằng gỗ.

  • Tượng Tam Thánh bằng đá.

  • Tượng Tam Thánh bằng đồng.

  • Tượng Tam Thánh bằng bột đá.

  • Tượng Tam Thánh bằng gốm sứ.

Mời quý Sư, Thầy, Cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Phật Tam Thánh đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.

Quý Phật tử có thể tải hình ảnh Tam Thánh Phật đẹp về làm hình nền điện thoại, máy tính.